Chính sách Bảo mật

Chính sách bảo mật của Boingo Wireless®, Inc. Boingo Wireless, Inc. và các công ty con (“Boingo”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”) quan tâm đến sự riêng tư và bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi muốn trải nghiệm của bạn với dịch vụ Boingo® thú vị và bổ ích nhất có thể, đồng thời cho phép bạn cảm thấy an toàn khi biết quyền riêng tư của mình được đảm bảo. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin Cá nhân”) mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Chính sách này không áp dụng cho hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận các điều lệ và chính sách được nêu trong Chính sách Bảo mật này và đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn theo những cách sau: Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào được sử dụng trong tài liệu này không có định nghĩa sẽ được làm rõ trong Điều khoản Sử dụng của Boingo (được đưa vào Chính sách Bảo mật này).

Nếu bạn sinh sống trong Liên minh Châu Âu, bạn đồng ý với chính sách bảo mật EU của chúng tôi, có thể tìm tại đây.

Việc thu thập thông tin

Thông tin Cần thiết
Boingo thu thập một số thông tin cần thiết để phục vụ đầy đủ tài khoản Boingo của bạn. Là một khách hàng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để tạo tài khoản Boingo của bạn và thực hiện cam kết dịch vụ của chúng tôi với bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và thông tin thanh toán của bạn. Boingo có thể sử dụng Thông tin này cho mục đích biên tập và phản hồi, mục đích tiếp thị và quảng cáo để phân tích thống kê, phát triển sản phẩm và kết nối với các đối tác, nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web liên kết.

Thông tin Không bắt buộc
Giống như bất kỳ doanh nghiệp nào quan tâm đến việc thu hút và cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Boingo thu thập thông tin nhân khẩu học tự nguyện về khách hàng của chúng tôi. Những câu hỏi này nhằm mục đích làm sáng tỏ những điều như làm thế nào để một cá nhân biết đến dịch vụ của chúng tôi cũng như giới tính, nghề nghiệp và các sở thích, thực tiễn du lịch của họ. Ngoài ra, ý kiến khách hàng và yêu cầu được thu thập và lưu trữ cho mỗi khách hàng gửi chúng. Thông tin này được thu thập và lưu trữ với thông tin tài khoản Boingo cá nhân của khách hàng.

Boingo thỉnh thoảng tiến hành khảo sát người dùng để nhắm mục tiêu tốt hơn trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho các khách hàng hiện tại cũng như khách hàng mới. Chúng tôi đôi khi chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp trong các cuộc khảo sát này với các đối tác kinh doanh khác nhau. Việc tham gia vào cuộc khảo sát khách hàng của chúng tôi là tự nguyện.

Boingo có thể cung cấp các chương trình ưu đãi cho khách hàng, khách truy cập trang Web Boingo (www.boingoqa.com), công chúng và cá nhân được xác định thông qua danh sách mail trực tiếp. Những dịch vụ này được quảng bá trên trang web, quảng cáo và thông cáo báo chí. Tối thiểu, thông tin bắt buộc bao gồm tên và địa chỉ e-mail; trong một số trường hợp, khách hàng phải trả lời các câu hỏi khảo sát bắt buộc về các dữ liệu cá nhân khác hoặc nhập mã chương trình. Thông tin thu thập được trong phiếu nhập cảnh được sử dụng để xác minh danh tính của người đăng ký, gửi cho người đăng ký thông báo bằng email rằng họ đã nhận được thông tin đăng ký, và liên hệ với người chiến thắng và / hoặc người nhận giải thưởng. Bởi vì các quy tắc và điều khoản của mỗi chương trình có thể khác nhau, tất cả các thông tin về mỗi chương trình được nêu rõ trong suốt sự kiện. Tất cả các chương trình như vậy được thực hiện đầy đủ theo luật liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ.

Boingo có và có thể thiết lập các chương trình giới thiệu hoặc các chương trình tương tự, chẳng hạn như chương trình “Giới thiệu một người Bạn”. Chương trình “Giới thiệu một người Bạn” của Boingo cho phép khách hàng nhận tín dụng cho từng cá nhân (một “người được Giới thiệu”) trở thành khách hàng sau khi được họ đề nghị. Để một khách hàng nhận được một tháng dịch vụ miễn phí theo chương trình này, (1) Người được giới thiệu phải mở một thuê bao của Boingo Unlimited và vẫn là thuê bao của Boingo Unlimited trong hơn 31 ngày; (2) Người được giới thiệu không thể là một khách hàng hiện tại của Boingo; Và (3) Người được giới thiệu không thể thuộc chương trình “Giới thiệu một người Bạn” trước đây. Khách hàng hiện tại cung cấp địa chỉ e-mail của người được giới thiệu, và Boingo có thể gửi một email tới người được giới thiệu từ địa chỉ e-mail của khách hàng giới thiệu cho họ biết về dịch vụ Boingo.

Khi Boingo thu thập thông tin sử dụng (chẳng hạn như số lượng và tần suất của khách truy cập trang web), chúng tôi thường sử dụng dữ liệu này dưới dạng tổng hợp. Ví dụ: dữ liệu tổng hợp này cho chúng tôi biết mức độ thường xuyên người dùng sử dụng các phần của Dịch vụ để chúng tôi có thể làm cho Dịch vụ hấp dẫn càng nhiều người dùng càng tốt. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin tổng hợp này cho các đối tác của chúng tôi; các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng những thông tin đó để hiểu được mức độ thường xuyên và cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để họ có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm tối ưu. Giữa bạn và Boingo, bạn sở hữu thông tin mà bạn cung cấp cho Boingo theo Thỏa thuận này và có thể yêu cầu xóa nó bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, bạn cấp cho Boingo một quyền không hoàn toàn, không huỷ ngang trên toàn thế giới, vĩnh viễn, có thể nhượng lại, có thể cấp phép, cấp toàn bộ và không có phí bản quyền để sao chép, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, cải tiến, phân phối, xuất bản, xoá, lưu giữ, thêm và thương mại hóa bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho Boingo bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nội dung, ý tưởng, khái niệm, kỹ thuật và / hoặc dữ liệu do người dùng tạo ra cho Boingo, Không có sự chấp thuận nào khác, thông báo và / hoặc bồi thường cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin Địa điểm Địa lý
Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Boingo trên thiết bị di động (chẳng hạn như máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh), Boingo có thể thu thập và / hoặc theo dõi thông tin vị trí địa lý nhất định có nguồn gốc từ việc sử dụng dịch vụ Boingo của bạn như các mẫu sử dụng, Số lần xem trang, mô hình lưu lượng truy cập và thông tin về vị trí địa lý của bạn. Boingo có thể sử dụng thông tin theo dõi và vị trí này cho các mục đích thống kê hoặc kinh doanh để cải tiến sản phẩm, chào hàng và dịch vụ của chúng tôi và để quản lý các mạng và hệ thống của chúng tôi hiệu quả hơn.

Theo dõi Cookies, Tập tin chỉ báo và Bộ điều khiển Truy cập Phương tiện truyền thông
Để theo dõi lưu lượng truy cập trên các máy chủ của họ, các trang web thường lưu trữ một tệp dữ liệu nhỏ trên đĩa cứng và / hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Tệp này thường được gọi là “cookie”. Tệp cookie có thể chứa thông tin cụ thể của người dùng, chẳng hạn như ID người dùng hoặc có thể được sử dụng để duy trì kết nối với bạn trong suốt quá trình truy cập của bạn (để bạn có thể truy cập các trang của trang web mà không phải nhập thông tin lập lại). Boingo sử dụng cookie để theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập của khách hàng để duy trì kết nối trong suốt quá trình bạn truy cập trang chúng tôi, theo dõi các sở thích của bạn, và chẩn đoán các vấn đề trên máy chủ của chúng tôi và điều hành trang của chúng tôi. Các cookie có thể phản ánh các dữ liệu nhân khẩu học hoặc các dữ liệu khác được liên kết với dữ liệu bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi, ví dụ: địa chỉ email của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ với nhà cung cấp dữ liệu trong mẫu đơn phân mảnh, đọc được, không dành cho người. Cookie cho phép bạn nhập tất cả các phần của trang web boingo và được sử dụng để lưu id người dùng của bạn trên trang đăng nhập (chúng tôi mã hóa id người dùng để tăng cường bảo mật). Ngoài ra, tệp cookie giúp chúng tôi trợ giúp bạn với các câu hỏi về điều hướng trang web, chức năng hoặc hiệu suất. Các đối tác cũng có thể sử dụng “cookie” của riêng mình. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN ĐẶT CÁC COOKIE TRÊN MÁY TÍNH CỦA MÌNH, BẠN NÊN CÀI ĐẶT CHO TRÌNH DUYỆT TỪ CHỐI COOKIE WEB, BẠN PHẢI BIẾT RẰNG CÁC TÍNH NĂNG NHẤT ĐỊNH CỦA TRANG NÀY CÓ THỂ KHÔNG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG NẾU KHÔNG CÓ SỰ TRỢ GIÚP CÁC COOKIE TRÊN WEB. NẾU BẠN TỪ CHỐI CÁC COOKIE TRÊN WEB, BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ HƯ HỎNG CHỨC NĂNG NÀO.

Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng cookie của đối tác của chúng tôi hoặc không theo dõi chính sách và từ chối trách nhiệm đối với thông tin thu thập được hoặc theo dõi thông qua chúng.

Các trang web có thể chứa một tệp tin điện tử được gọi là “tập tin chỉ báo” cho phép trang web theo dõi những người dùng đã truy cập vào trang đó hoặc truy cập các cookie nhất định. Boingo có thể sử dụng tập tin chỉ báo theo các cách sau:

  • Boingo có thể sử dụng các tập tin chỉ báo trong các trang web của chúng tôi để theo dõi khách hàng đăng ký tại một trong những điểm hotspot của chúng tôi.
  • Boingo có thể sử dụng tập tin chỉ báo trong trang web của chúng tôi để thực hiện các chiến dịch truy cập được tài trợ hoặc các chương trình khuyến mại khác.
  • Boingo có thể sử dụng tập tin chỉ báo để đo nơi khách hàng rời khỏi quá trình đăng ký nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
  • Boingo có thể sử dụng tập tin chỉ báo để theo dõi khách hàng đi qua các trang web của chúng tôi từ quảng cáo hoặc công cụ tìm kiếm.
  • Boingo có thể sử dụng tập tin chỉ báo để phục vụ quảng cáo cho khách hàng sau khi họ rời trang web của chúng tôi.
Boingo cũng ghi lại địa chỉ MAC (Media Access Controller), IDFA, ADID và số nhận dạng thiết bị từ card mạng hoặc sử dụng với máy tính hoặc thiết bị khác của bạn để Boingo thực hiện chính xác các chức năng thanh toán của chúng tôi và trong quá trình kinh doanh bình thường.

Thông tin Thu thập được từ các Trang web khác và Chính sách Không theo dõi
Thông qua các tập tin cookie đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn sau khi bạn rời khỏi Dịch vụ của chúng tôi. Giống như bất kỳ thông tin sử dụng khác mà chúng tôi thu thập, thông tin này cho phép chúng tôi cải tiến Dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của bạn, và theo cách khác được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Trình duyệt của bạn có thể cung cấp cho bạn tùy chọn “Không theo dõi”, cho phép bạn báo hiệu đến các nhà khai thác các trang web và các ứng dụng và dịch vụ web (bao gồm cả các dịch vụ quảng cáo hành vi) mà bạn không muốn các nhà khai thác đó theo dõi một số hoạt động trực tuyến theo thời gian và / hoặc trên các trang web khác nhau. Dịch vụ của chúng tôi không hỗ trợ yêu cầu Không theo dõi vào thời điểm này, có nghĩa là chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn cả khi bạn đang sử dụng Dịch vụ và sau khi bạn rời khỏi Dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng và Tiết lộ Thông tin
Boingo sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân, liên hệ, tài chính, lịch sử hoá đơn, hoặc vị trí địa lý nào của bạn – bất kỳ tổ chức nào khác trừ khi (1) bạn cho phép trước Boingo một cách rõ ràng và cụ thể (ví dụ, nếu bạn lựa chọn tham gia vào một đề nghị tài trợ từ một trong những đối tác của chúng tôi), (2) Boingo nghi ngờ gian lận bởi khách hàng, việc tiết lộ là cần thiết cho an ninh quốc gia, theo pháp luật hoặc theo quy trình pháp lý được ủy quyền bởi tòa án có thẩm quyền, liên quan đến Boingo, trong trường hợp Boingo có thể điều tra và báo cáo bất kỳ bằng chứng nào, bao gồm thông tin cá nhân, cho các quan chức thực thi pháp luật và các tòa án trong quá trình tìm kiếm các biện pháp khắc phục theo luật và công bằng, và / hoặc (4) bạn thực hiện yêu cầu, yêu cầu hoặc Khiếu nại yêu cầu phải theo dõi và chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những người khác để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Theo các điều khoản của chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho nhân viên, nhà thầu, các chi nhánh của chúng tôi, nhà phân phối, đại lý, nhà cung cấp và nhà cung cấp xử lý thông tin thay mặt chúng tôi, tham gia với chúng tôi trong việc cung cấp hoặc vận hành trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho bạn Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn dưới dạng tổng hợp hoặc liên quan đến đối tác, nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web được kết nối.

Boingo có thể chọn mua hoặc bán tài sản hoặc công ty, hoặc hợp nhất với các công ty khác. Trong các loại giao dịch này, thông tin khách hàng thường là một trong những tài sản kinh doanh sẽ được chuyển giao. Ngoài ra, nếu Boingo (hoặc tài sản của nó) bị mua lại, hoặc nếu Boingo ngừng kinh doanh, phá sản, hoặc trải qua một số thay đổi kiểm soát khác, thông tin cá nhân sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao hoặc mua lại bởi một bên thứ ba.

Chúng tôi có thể gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm. Nếu bạn muốn chọn không nhận các tài liệu tiếp thị từ chúng tôi, hãy làm theo các hướng dẫn ở cuối mỗi email để chọn không tham gia. Xin lưu ý rằng nếu bạn không muốn nhận thông báo pháp lý từ chúng tôi, những thông báo pháp lý này vẫn sẽ chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn và bạn có trách nhiệm xem xét thông báo pháp lý về những thay đổi.

Trong trường hợp Boingo và đối tác cùng quảng bá dịch vụ Boingo, Boingo có thể cung cấp cho đối tác thông tin nhất định, chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail, với mục đích duy nhất là cho phép Boingo và đối tác đánh giá quảng cáo.

Boingo có thể liên hệ với khách hàng hoặc khách truy cập trang web về tình trạng tài khoản và những thay đổi đối với chính sách bảo mật này và bất kỳ chính sách hoặc thoả thuận nào khác có liên quan đến khách truy cập trang web. Boingo có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp thông tin tóm tắt cho các đối tác chiến lược và kinh doanh. Điều này thu được bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều cá nhân với tên và các số nhận dạng khác bị loại bỏ. Boingo cũng có thể tạo ra báo cáo tổng hợp về nhân khẩu học và mô hình lưu lượng truy cập của người dùng. Thông tin này có thể được sử dụng để đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ bổ sung cho dịch vụ Boingo hoặc giúp chúng tôi trong nỗ lực mở rộng cơ sở khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo và / hoặc các đối tác thương mại (“Nhà quảng cáo”) chọn thông tin nhân khẩu học của người dùng sẽ xem quảng cáo và / hoặc khuyến mại của họ và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn thông qua các đơn không xác định danh tính cá nhân cho Nhà quảng cáo để cho Nhà quảng cáo đó chọn đối tượng thích hợp cho các quảng cáo và / hoặc phiếu mua hàng đó. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thực tế bạn đang ở San Francisco để hiển thị cho bạn quảng cáo hoặc phiếu mua hàng cho các doanh nghiệp ở San Francisco, nhưng chúng tôi sẽ không cho các doanh nghiệp đó biết bạn là ai.

Các nhà quảng cáo có thể cung cấp quảng cáo xuất hiện trên các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, có thể chứa một tính năng cho phép bạn nhập địa chỉ email của bạn. Nếu bạn chọn nhập địa chỉ email của bạn liên quan đến các quảng cáo này, bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ chuyển địa chỉ email của bạn tới nhà quảng cáo bên thứ ba; Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các thực tiễn thu thập và sử dụng của các nhà quảng cáo, vì vậy xin vui lòng xem lại chính sách bảo mật của họ trước khi cung cấp địa chỉ email theo cách này.

Chỉnh sửa và Cập nhật Thông tin của Bạn
Là khách hàng của Boingo, bạn có toàn quyền kiểm soát thông tin mà chúng tôi lưu giữ để phục vụ bạn. Bạn có thể thay đổi thông tin của mình bất cứ lúc nào và thường xuyên khi cần thiết thông qua ứng dụng tự chăm sóc của chúng tôi có thể truy cập tại: https://my.boingo.com. Bạn cũng có thể yêu cầu dữ liệu được thay đổi hoặc xóa (yêu cầu xóa một số thông tin có thể yêu cầu đóng tài khoản) bằng cách gọi các số sau:

Từ Bắc Mỹ: 1-800-880-4117

Từ Vương quốc Anh: Địa phương 0-203-450-6554

Điện thoại miễn phí (phí của nhà cung cấp dịch vụ di động có thể thay đổi) 0-800-032-6793

Các hãng vận chuyển ở Hoa Kỳ + 1-800-880-4117

Từ Nhật Bản: Softbank Telecom 0061-010-800-8804-1170

KDD 001-010-800-8804-1170

NTT 0033-010-800-8804-1170

Các hãng vận chuyển ở Hoa Kỳ + 1-800-8804-1170

Từ Ấn Độ: + 1-1310-405-8806

Từ bên ngoài Bắc Mỹ, Anh, Nhật Bản và Ấn Độ: 00-800-2646-4646

Thông tin về khách hàng có thể bị giữ lại hoặc được miễn xóa bỏ nếu luật pháp yêu cầu, là một phần của một cuộc điều tra gian lận hoặc được yêu cầu cho mục đích kế toán và kiểm toán.

Theo Bộ luật Dân sự California đoạn 1798.83-1798.84, cư dân California có quyền yêu cầu chúng tôi thông báo xác định các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với các công ty con và / hoặc bên thứ ba của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị và cung cấp thông tin liên lạc cho các chi nhánh và / các bên thứ ba. Nếu bạn là cư dân California và muốn nhận một bản sao của thông báo này, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản đến: legal@boingo.com.

Chính sách Ngưng sử dụng
Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi phương tiện liên lạc với bạn, chúng tôi có thể sử dụng các phương tiện đó để liên lạc với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn khuyến mại thay mặt cho các doanh nghiệp khác hoặc liên lạc với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Boingo tự động chọn khách hàng cung cấp thông tin cho Boingo cũng như có cơ hội riêng để lựa chọn tham gia vào các dịch vụ theo dõi vị trí nhất định hoặc nhận thông tin từ chúng tôi và đối tác của chúng tôi.

Bất kỳ lúc nào, khách hàng có thể liên hệ với Boingo để chọn không tham gia bất kỳ chương trình khuyến mãi, chương trình, dịch vụ theo dõi vị trí hoặc các cuộc thi qua liên kết sau: https://c01.client.boingo.com/unsubscribe/unsubscribe.app. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định khi đăng ký dịch vụ Boingo hoặc khi tham gia vào một số chương trình và khảo sát, mặc dù việc chọn không cung cấp một số thông tin có thể cản trở khả năng hoàn thành quá trình đăng ký của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không muốn nhận thông báo pháp lý từ chúng tôi, những thông báo pháp lý này vẫn sẽ chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn và bạn có trách nhiệm xem xét thông báo pháp lý về những thay đổi.

Cam kết sự Riêng tư của Gia đình bạn
Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi xác định rằng chúng tôi đã thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về trẻ em, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa nó khỏi hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo rằng trẻ em từ 13-17 tuổi được cha mẹ cho phép trước khi tiếp cận dịch vụ Boingo hoặc gửi thông tin cho Boingo hoặc bất cứ ai trực tuyến. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không cố gắng đăng ký Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin nào về bản thân bạn cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ email của bạn. Không ai dưới 13 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi hoặc trên Dịch vụ. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự xác nhận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng sớm càng tốt. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ legal@boingo.com.

Biện pháp An ninh
Thông tin tài khoản của bạn được bảo vệ bởi một Nhận dạng Người dùng và mật khẩu duy nhất được cấp cho bạn. Nhận dạng người dùng và mật khẩu của bạn nên được giữ bí mật vì nó là chìa khóa để truy cập vào thông tin về bạn được Boingo lưu trữ. Nếu máy tính hoặc thiết bị khác của bạn có thể truy cập được vào hoặc bởi những người khác, hãy đăng xuất khỏi trang Boingo trước khi bạn rời khỏi máy. An ninh cũng được cung cấp thông qua trình duyệt web của bạn, hỗ trợ phiên bản 40, 56 hoặc 128 bit với giao thức bảo mật SSL (Secure Sockets Layer).

Boingo đã thiết lập các biện pháp bảo vệ nội bộ để giảm rủi ro vô tình tiết lộ và truy cập không chủ ý thông tin của bạn (mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng này). Nói chung, tất cả nhân viên, nhà thầu và các công ty khác thuê bởi Boingo đều được yêu cầu hợp đồng, thông qua các thỏa thuận không tiết lộ nội bộ, để giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn và không sử dụng nó dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài những gì cần thiết để thực hiện công việc của họ với Boingo. Vi phạm các chính sách này có thể dẫn đến việc chấm dứt công việc, nghĩa vụ trong hợp đồng đối với nhà thầu và các công ty khác, và hình phạt dân sự và hình sự nếu được pháp luật bảo đảm và áp dụng.

Trong khi Boingo sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ sự an toàn của thông tin của bạn, không có biện pháp bảo mật nào là không thể bị qua mặt, và Boingo không đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ vẫn được giữ bí mật.

Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chính sách bảo mật và / hoặc các điều lệ trên các trang web khác. Khi đi theo liên kết đến một trang khác, bạn nên đọc chính sách bảo mật của trang web đó.

An Ninh của Nhà mạng Bên thứ ba
Do tính chất toàn cầu của các dịch vụ của chúng tôi, có một số nơi mà bạn không thể truy cập Mạng Boingo Wi-Fi. Tại những nơi này, bạn có thể (1) tìm kiếm theo cách thủ công các mạng bên thứ ba có sẵn và, nếu cần thiết, đồng ý với Điều khoản Dịch vụ hoặc các thỏa thuận thông qua nhấp chuột khác; Hoặc (2) kết nối mạng Wi-Fi của người khác tự động bằng cách sử dụng công cụ Boingo Wi-Finder nếu bạn chọn tham gia sử dụng tính năng này. Vui lòng xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin về các tùy chọn này: https://www.boingoqa.com/faq/wifinder.

Bên thứ ba không có nghĩa vụ tuân thủ chính sách bảo mật đối với thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho các bên thứ ba hoặc các bên thứ ba đó thu thập. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba có thể truy cập thông qua trang web này hoặc các dịch vụ của Boingo. Do đó, chính sách bảo mật này không áp dụng cho thông tin được cung cấp cho các trang web của bên thứ ba hoặc thu thập bởi các bên thứ ba vận hành chúng. Trước khi truy cập vào trang web của bên thứ ba, bằng cách sử dụng Boingo Wi-Finder theo cách thủ công tìm kiếm mạng lưới bên thứ ba có sẵn và cách khác, và trước khi cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ bên thứ ba nào, bạn nên tự thông tin cho bản thân về các chính sách và điều lệ (nếu có) của bên thứ ba và nên thực hiện các bước cần thiết theo ý của bạn để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Các Doanh nghiệp Hợp tác và các trang Web bên thứ ba
Trong những trường hợp nhất định, doanh nghiệp hoặc các trang web bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác có thể bán các mặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua Dịch vụ (riêng hoặc cùng với chúng tôi). Bạn có thể nhận ra khi một doanh nghiệp có liên kết được liên kết với một giao dịch hoặc dịch vụ như vậy và chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với doanh nghiệp được liên kết đó chỉ trong phạm vi liên quan đến giao dịch hoặc dịch vụ đó. Một dịch vụ như vậy có thể bao gồm khả năng tự động truyền thông tin tài khoản của bên thứ ba sang hồ sơ Dịch vụ của bạn hoặc để tự động chuyển thông tin trong hồ sơ Dịch vụ của bạn sang tài khoản bên thứ ba của bạn. Chúng tôi không kiểm soát các chính sách và thông lệ của các trang web hoặc doanh nghiệp bên thứ ba về bảo mật hoặc bất cứ điều gì khác, do đó, nếu bạn chọn tham gia bất kỳ giao dịch hoặc dịch vụ nào liên quan đến trang web hoặc doanh nghiệp có liên kết, vui lòng xem lại tất cả các chính sách của các doanh nghiệp hoặc trang web đó.

Đối với Người dùng Skype Credit
Bằng cách này, bạn đồng ý cho Skype thông báo cho Boingo thông tin liên quan đến bản thân bạn, bao gồm ID Skype của bạn và thông tin chi tiết về những cuộc gọi thực hiện tại hotspot của Boingo. Bạn hiểu rằng việc tiết lộ như vậy có thể dẫn đến việc chuyển giao dữ liệu cá nhân bên ngoài Liên minh châu Âu hoặc các quốc gia đã sáp nhập vào khu vực đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng điểm hotspot của Boingo có nghĩa là bạn chấp thuận cho việc tiết lộ và chuyển giao.

Các thay đổi Chính sách Bảo mật
Boingo có quyền điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào theo ý riêng của mình, và theo bất kỳ cách nào mà không cần thông báo. Bạn sẽ có trách nhiệm xem xét và làm quen với bất kỳ sửa đổi như vậy. Việc bạn sử dụng các Dịch vụ sau khi thông báo đó bao gồm việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật này như đã sửa đổi.

Thông tin Bổ sung
Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2014. Boingo có quyền thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Bằng cách sử dụng dịch vụ Boingo, bạn đang thừa nhận và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trong chính sách bảo mật Boingo Wireless, Inc.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tuyên bố chính sách này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@boingo.com.

Lời hứa bảo mật và an toàn này là một phần trong hợp đồng của chúng tôi với bạn. Cảm ơn bạn đã chọn Boingo Wireless, Inc.