Umowa Klienta oraz Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

BOINGO WIRELESS S.A. UMOWA KLIENTA (ZAWIERAJĄCA ZASADY AKCEPTOWALNYCH DZIAŁAŃ) ORAZ UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Niniejszy dokument zawiera Umowę Klienta, Zasady Akceptowalnych Działań („AUP”) oraz Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego („EULA”) (Umowa Klienta, AUP oraz EULA wspólnie określane mianem „Umowy”) usług Boingo. Umowa klienta oraz umowa AUP (wspólnie określane mianem „Umowy o Świadczenie Usług”) odnoszą się do ciebie, jeśli korzystasz z usług Boingo Wireless S.A. („Boingo”). Umowa o świadczenie usług oraz umowa EULA dotyczą ciebie, jeśli pobrałeś lub skorzystałeś z oprogramowania stworzonego przez Boingo, w tym oprogramowania licencjonowanego oraz zintegrowanego („Boingo Software”) na terenie Stanów Zjednoczonych. Prosimy uważnie zapoznać się z umową.

Umowa Klienta oraz Zasady Akceptowalnych Działań

Niniejsza Umowa Klienta, oraz Zasady Akceptowalnych Działań (wspólnie określane mianem „Umowy o Świadczenie Usług”) jest prawnie wiążącą umową pomiędzy tobą („Klientem” lub „Tobą”) a Boingo Wireless S.A. („Boingo” lub „my” lub „nami”). Boingo zapewnia swoje BOINGO WI-FINDER, BOINGO UNLIMITED, BOINGO UK AND IRELAND, BOINGO EUROPE PLUS, BOINGO ASIA PACIFIC, BOINGO GLOBAL, BOINGO ASYOUGO, BOINGO MOBILE, oraz BOINGO DAYPASS usługi dostępu do Internetu, jak również BOINGO BROADBAND INTERNET, DVR AND TV SERVICE, świadczone okresowo („Usługi”), klientom, którzy założyli konto. Musisz mieć ukończone 18 lat, by założyć konto. Zakładając konto lub korzystając z konta Boingo, oraz/lub korzystając z Usług, akceptujesz Umowę o Świadczenie Usług oraz zobowiązujesz się korzystać z Usług zgodnie z niniejszą Umową o Świadczenie Usług, oraz innymi warunkami Boingo, opublikowanymi na witrynie internetowej Boingo, włączając umowę EULA (jeśli korzystasz z oprogramowania Boingo), naszą politykę prywatności (dostępna pod adresem https://www.boingoqa.com/legal/boingo-terms-of-use-pl/, włączone do niniejszej umowy).

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy tymi warunkami oraz niniejszą Umową o Świadczenie Usług należy zastosować się do warunków Umowy Świadczenie Usług. Konieczne jest wydrukowanie oraz przechowywanie kopii niniejszej Umowy o Świadczenie Usług, by móc odnieść się do niej przyszłości.

PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZED UTWORZENIEM KONTA BOINGO ORAZ/LUB PRZED KORZYSTANIEM Z USŁUG. POPRZEZ OTWARCIE KONTA LUB KORZYSTANIE Z USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG. JEŚLI NIE ZGADASZ SIĘ NA WSZYSTKIE ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA NINIEJSZEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, NIE WOLNO CI ZAŁOŻYĆ KONTA ORAZ KORZYSTAĆ Z USŁUG, PONADTO MUSISZ PRZERWAĆ PROCES REJESTRACJI W WYPADKU, GDY ZOSTAŁ JUŻ ROZPOCZĘTY. JEŚLI NINIEJSZE WARUNKI SĄ TRAKTOWANE JAKO OFERTA, AKCEPTACJA WYRAŹNIE OGRANICZA SIĘ DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

DLA KLIENTÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Niniejsza Umowa Klienta jest prawnie wiążącą umową pomiędzy tobą (podmiotem lub osobą fizyczną) („Klientem” lub „Tobą”) a Concourse Communications UK Limited S.A., występującej pod nazwą handlową Boingo („Boingo” lub „my” lub „nas”), firmą zarejestrowaną w Anglii oraz Walii z nadanym numerem firmowym 07118962, której siedziba znajduje się pod adresem New Street Square, London, EC4A 3TW, Wielka Brytania, oraz której główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajduje się pod adresem Building 3, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA, Wielka Brytania. Nasz numer płatnika VAT to 985424877.

DLA KLIENTÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA NA TERENIE BRAZYLII

Jeśli przebywasz w Brazylii, twoje konto pozostaje w Boingo, jednakże twój dostawca usług to CONCOURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA. z siedzibą w Avenida Marginal do Rio Pinheiros, 5200, America Business Center, Morumbi, in the City of São Paulo, State of São Paulo, CEP 05693-000, bearer of the CNPJ/MF nº.

Polityka Prywatności

Jeśli twoja lokalizacja znajduje się poza Unią Europejską, obejmuje cię nasza polityka prywatności dotyczą Stanów Zjednoczonych (znajdująca się pod adresem https://www.boingoqa.com/legal/boingo-privacy-policy-eu) która jest dołączona do niniejszej umowy:

 1. Dostawca

  1. O ile nie podano inaczej, Usługi będą świadczone przez Boingo, korporację Delaware, której adres służbowy to Boingo Wireless S.A., 10960 Wilshire Boulevard, 23rd Floor, Los Angeles, California 90024, USA
  2. Boingo dostarcza swoje usługi, włącznie z Boingo AsYouGo, Boingo UK and Ireland, Boingo Europe Plus, Boingo Asia Pacific, Boingo Global, Boingo 1HR, Boingo Mobile, Boingo DayPass, Boingo Wi-Fi Credits, Boingo Broadband Internet, and Boingo Usługi Telewizji Szerokopasmowej (będące częścią „Planu Taryfowego”), dostarczane klientom, którzy założyli konto Boingo i zamówili dowolny Plan Taryfowy. Szczegóły każdego Planu Taryfowego są podane w opisie planu na Witrynie Internetowej. O ile nie podano inaczej, Usługi są świadczone przez Boingo. Jako część pewnych Usług, Boingo może dostarczyć ci odpowiednie oprogramowanie lub Oprogramowanie Boingo potrzebne, by uzyskać dostęp do stosownego Planu Taryfowego, razem z powiązaną dokumentacją oraz wszystkimi aktualizacjami odnoszącymi się do danego oprogramowania, wydanymi przez nas okresowo (razem, „Oprogramowanie”).
 2. Zobowiązania Płatnicze oraz Dane Kontaktowe

  1. Zobowiązujesz się (i) dostarczyć Boingo dokładne i kompletne dane do faktury, włączając imię i nazwisko, adres, numer telefonu (jeśli wystąpi taka potrzeba), i dane billingowe, oraz (ii) zgłaszać do Boingo wszelkie zmiany w niniejszych danych w przeciągu 30 dni od momentu ich wystąpienia. Możesz dokonać płatności za Usługi (wyłączając Szerokopasmowy Internet oraz Szerokopasmową Telewizję) za pośrednictwem PayPal (wszędzie tam, gdzie PayPal jest wspierany). Dokonując płatności za Usługi za pośrednictwem PayPal, akceptujesz Warunki Korzystania z Usługi PayPal, które można odnaleźć na witrynie internetowej PayPal https://www.boingoqa.com.
  2. Płatności, za plan taryfowy oraz korzystanie z innych dodatkowych usług, są pobierane z twojej karty kredytowej lub debetowej, lub z konta PayPal co miesiąc. Boingo nie ponosi odpowiedzialności za żadne obciążenia lub wydatki (np. przekroczone rachunki, przekroczone limity kart kredytowych, niewystarczające środki na koncie PayPal itp.) wynikające z poprawnych rozliczeń, naliczonych przez Boingo. Jeśli nie uiścisz należnej nam opłaty w odpowiednim czasie, możemy zawiesić lub odciąć twój dostęp do Usług oraz naliczyć karne opłaty i/lub koszty poboru. Nie mniej jednak opłaty związane z subskrypcją usług oraz zaleganiem z płatnościami będą narastać do momentu usunięcia przez ciebie konta; lub do momentu, w którym nie przekroczą one ustalonych limitów prawnych. Wszystkie opłaty uznaje się za prawidłowo naliczone, jeśli nie zgłosisz pisemnej reklamacji w przeciągu 60 dni od ich naliczenia.
  3. Boingo zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z tobą w sprawach związanych z twoim kontem za pośrednictwem e-mail, połączenia telefonicznego lub wiadomości SMS. Jeśli jesteś klientem Boingo, to Boingo zastrzega sobie prawo do wysyłania ci wiadomości, które mają charakter informacyjny z numerów wykorzystywanych przez Boingo („Komunikaty Informacyjne”), takich jak wiadomości dotyczące awarii w twojej okolicy, lub sytuacji wyjątkowych. Inne wiadomości od Boingo mogą być komercyjne z natury, przedstawiać ci odpowiednie produkty i usługi (Komunikaty Komercyjne). Odmienne zobowiązania prawne odnoszą się do Komunikatów Komercyjnych oraz Komunikatów Informacyjnych, tak więc w odpowiednich przypadkach, niniejsze zasady i warunki traktują każdą z tych kategorii w odmienny sposób, a ty możesz zauważyć, że odpowiednie wiadomości pojawiają się w różny sposób na twoim telefonie.
  4. Komunikaty Komercyjne

   Subskrybując się do Komunikatów Komercyjnych, wyrażasz zgodę na otrzymywanie do trzech (3) wiadomości SMS na miesiąc z numeru 47227.

   Aby otrzymywać Komunikaty Komercyjne od Boingo, wyślij SMS o treści BOINGO pod numer 47227. Aktywację Komunikatów Komercyjnych można również przeprowadzić, zaznaczając odpowiednie opcje w ustawieniach twojego konta Boingo. Aby anulować otrzymywanie Komunikatów Komercyjnych, wyślij SMS o treści STOP pod numer 47227 o dowolnej porze. W celu uzyskania pomocy lub Informacji na temat komunikacji za pośrednictwem wiadomości tekstowych wyślij SMS o treści HELP pod numer 47227. W celu uzyskania dodatkowego wsparcia skontaktuj się z zespołem Opieki nad Klientem pod numerem 866-726-4646 czynnym przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Boingo zastrzega sobie prawo do anulacji programu Komunikatów Komercyjnych w dowolnej chwili.

   Mogą zostać naliczone opłaty za wiadomości oraz dane odnoszące się do Komunikatów Komercyjnych; Boingo nie ma żadnej kontroli nad wielkością tych stawek ani nad innymi zobowiązaniami, które możesz mieć w stosunku do swojego operatora w związku z usługami wiadomości. Rozumiesz i akceptujesz fakt, że Komunikaty Komercyjne wysłane na twoje przenośne urządzenie/telefon mogły zostać wygenerowane przy użyciu technologii automatycznej. Twoja zgoda na otrzymywanie Komunikatów Komercyjnych nie jest konieczna, by dokonać zakupu. Komunikaty Komercyjne mogą być niedostępne u niektórych operatorów. Obecnie obsługiwane sieci to: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, Metro PCS, U.S. Cellular, Boost Mobile, Virgin Mobile, and Tier 2/3 Carrier Group. T-mobile, Boingo oraz żaden inny operator nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnione lub niedostarczone komunikaty.

   Komunikaty Informacyjne

   Jeśli podasz swój numer telefonu w profilu swojego konta, masz świadomość oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie Komunikatów Informacyjnych do chwili, w której z nich nie zrezygnujesz. Aby zrezygnować z otrzymywania Komunikatów Informacyjnych od Boingo, wyślij SMS o treści STOP pod numer 54921 w dowolnej chwili. W celu uzyskania pomocy lub Informacji na temat komunikacji za pośrednictwem wiadomości tekstowych wyślij SMS o treści HELP pod numer 47227. W celu uzyskania dodatkowego wsparcia skontaktuj się z zespołem Opieki nad Klientem pod numerem 866-726-4646 czynnym przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Boingo zastrzega sobie prawo do anulacji programu Komunikatów Komercyjnych w dowolnej chwili.

   Mogą zostać naliczone opłaty za wiadomości oraz dane odnoszące się do Komunikatów Komercyjnych; Boingo nie ma żadnej kontroli nad wielkością tych stawek ani nad innymi zobowiązaniami, które możesz mieć w stosunku do swojego operatora w związku z usługami wiadomości. Rozumiesz i akceptujesz fakt, że Komunikaty Komercyjne wysłane na twoje przenośne urządzenie/telefon mogły zostać wygenerowane przy użyciu technologii automatycznej.

   Komunikaty Komercyjne mogą być niedostępne u niektórych operatorów. Obecnie obsługiwane sieci to: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, Metro PCS, U.S. Cellular, Boost Mobile, Virgin Mobile, and Tier 2/3 Carrier Group. T-mobile, Boingo oraz żaden inny operator nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnione lub niedostarczone komunikaty.

   Komunikaty Informacyjne nie są pomocą w nagłych wypadkach i nie powinno się oczekiwać od nich powiadomień na temat sytuacji awaryjnych.

  5. O ile prawo nie będzie stanowiło inaczej, od momentu sfinalizowania twojego zamówienia, nie możesz zrezygnować z usługi przed końcem subskrypcji, którą zamówiłeś. Rezygnacja przed końcem zamówionej subskrypcji jest możliwa jedynie w wypadku, gdy nasza usługa nie jest całkowicie zgodna z niniejszą Umową o Świadczenie Usług, taka sytuacja w świetle większości systemów prawnych, uprawnia cię do natychmiastowej rezygnacji z zamówienia. Możesz wyłączyć opcję automatycznego odnawiania twojej subskrypcji, w tym celu prosimy o powiadomienie nas przed końcem twojej obecnej subskrypcji, zgodnie z Sekcją 18(a).
  6. Twoja miesięczna subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na okres równy subskrypcji, którą wybrałeś w momencie rejestracji konta, o ile nas nie powiadomisz (zgodnie z Sekcją 18(a)), przed końcem obecnego okresu subskrypcji, o chęci rezygnacji z automatycznego odnowienia, lub jeśli dostarczane przez nas usługi staną się niedostępne. Niezależnie od powyższego, konta BOINGO DAYPASS, BOINGO ASYOUGO oraz właściwe konta BOINGO BROADBAND INTERNET AND TV nigdy nie są odnawiane automatycznie.
  7. Opłaty za każdą z Usług są zawarte w opisie planu na Witrynie Internetowej. Jeśli na Witrynie Internetowej wystąpi błąd związany z wyceną, to w momencie odbioru twojego zamówienia, prześlemy ci wiadomość e-mail i ustalimy prawidłową cenę, dając ci możliwość zamówienia odpowiedniej Usługi po tej cenie, lub zadecydujesz o rezygnacji.
 3. Kupowanie punktów kredytowych Wi-fi Boingo poprzez iTunes

 4. Klienci mają możliwość zakupu punktów kredytowych Wi-Fi Boingo, korzystając z konta iTunes. Zapłata za punkty kredytowe Wi-Fi Boingo, dokonana przez Klientów będzie podlegać oraz będzie regulowana przez Warunki Apple iTunes, które można znaleźć pod adresem http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html oraz przez niniejszą Umowę o Świadczenie Usług; pod warunkiem, że następujące sekcje niniejszej Umowy o Świadczenie usług nie odnoszą się do Klientów kupujących punkty kredytowe Boingo Wi-fi Sekcja 2(a), Sekcja 2(b), Sekcja 2(c), Sekcja 2(d), Sekcja 9, Sekcja 10 and Sekcja 18(a).

 5. BOINGO ASYOUGO, BOINGO DAYPASS ORAZ BOINGO EXHIBITOR

 6. Jeśli zasubskrybujesz się do BOINGO ASYOUGO, BOINGO DAYPASS lub BOINGO EXHIBITOR obciążymy twoje konto PayPal, kartę kredytową lub debetową za korzystanie z Usług. Boingo nie ponosi odpowiedzialności za żadne obciążenia lub wydatki (np. przekroczone rachunki, przekroczone limity kart kredytowych, niewystarczające środki na koncie PayPal itp.) wynikające z poprawnych rozliczeń, naliczonych przez Boingo. Wszystkie opłaty uznaje się za prawidłowo naliczone, jeśli nie zgłosisz pisemnej reklamacji w przeciągu 60 dni od ich naliczenia. Korekty nie zostaną wprowadzone do płatności naliczonych ponad 60 dni wstecz. Dodatkowo następujące sekcje niniejszej Umowy o Świadczenie Usług nie odnoszą się do klientów Boingo AsYouGo, Boingo DayPass and Boingo Exhibitor: Sekcja 2(b), Sekcja 2(c), Sekcja 2(d), and Sekcja 17(a).

 7. Lokalizacje oraz Użytkowanie

  1. Nie wszystkie punkty dostępu do korzystania z Usług oraz włączone miejsca będą nieprzerwanie dostępne.
  2. BOINGO GLOBAL. Subskrypcja BOINGO GLOBAL jest ograniczona do 2,000 minut korzystania z Usług w czasie każdego cyklu rozliczeniowego. Jeśli wykorzystasz ponad 2,000 minut Usług w jakimkolwiek cyklu rozliczeniowym, możemy zawiesić twoje konto do czasu rozpoczęcia kolejnego cyklu rozliczeniowego lub usunąć twoje konto BOINGO GLOBAL wedle naszego uznania.
  3. BOINGO EXHIBITOR. Klienci mogą zakupić subskrypcje BOINGO EXHIBITOR w celu użytkowania wyłącznie na wystawach w centrach konferencyjnych oraz w innych obiektach komercyjnych, oraz wyłącznie podczas wystawy, konferencji lub innego wydarzenia w granicach danego obiektu. Możesz korzystać ze swojej subskrypcji BOINGO EXHIBITOR tylko i wyłącznie na jednym (1) urządzeniu przez okres 24 godzin. Ponadto równoległe logowania są niedozwolone, wszystkie dodatkowe logowania spowodują naliczenie opłat według stawki obowiązującej dla danej hali wystawowej.
 8. Uzyskiwanie Dostępu do Sieci Stron Trzecich przez Boingo Wi-Finder

  1. Boingo jest właścicielem wielu Wi-Fi hotspot na całym świecie, dodatkowo Boingo współpracuje z siecią partnerów, świadczących usługi Wi-Fi, do których możesz uzyskać dostęp w ramach twojej subskrypcji Boingo (zwanych zbiorowo, „Boingo Wi-Fi Network”). Nieustannie pracujemy nad poszerzeniem zasięgu Boingo Wi-Fi Network. Jednakże ze względu na globalny charakter naszych Usług, istnieją miejsca, gdzie nie uzyskasz dostępu do Boingo Wi-Fi Network. W przypadku takich miejsc można ręcznie wyszukać dostępne sieci i jeśli sytuacja tego wymaga, podporządkować się do warunków korzystania z usługi stron trzecich. Alternatywnie, może wystąpić możliwość zyskania dostępu do innych sieci Wi-Fi, korzystając z narzędzia Boingo Wi-Finder, jeśli zaakceptujesz warunki korzystania z tego narzędzia.
  2. Jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie nie możesz uzyskać dostępu do Boingo Wi-Fi Network, narzędzie Boingo Wi-Finder automatycznie wyszuka darmowe oraz płatne lokalizacje hotspot. Niektóre z lokalizacji hotspot mogą być obsługiwane przez strony trzecie niemające związku z Boingo. W niektórych przypadkach strony trzecie mogą wymagać od ciebie akceptacji umowy z użytkownikiem, warunków korzystania lub innych umów zatwierdzanych serią kliknięć („TOU”), zanim umożliwią ci skorzystanie z ich hotspot lub sieci.
  3. Gdy pierwszy raz przebywasz w obszarze, w którym nie ma dostępu do Boingo Wi-Fi Network, może pojawić się komunikat w okienku, przedstawiający dwie opcje. Jeśli wybierzesz pierwszą z opcji, twoje urządzenie zostanie automatycznie połączone z sieciami Wi-Fi stron trzecich, które nie wymagają akceptacji TOU, w celu korzystania z ich usług. Jeśli wybierzesz drugą z opcji, Boingo Wi-Finder automatycznie zaakceptuje wszystkie TOU w twoim imieniu.
  4. Narzędzie Boingo Wi-Finder nie analizuje warunków umów TOU oraz nie przeprowadza czynności oceniających; po prostu akceptuje dane warunki w twoim imieniu. W konsekwencji tego wyrażasz zgodę na warunki, z którymi ani ty, ani Boingo nie zapoznaliście się. Prosimy starannie rozważyć, czy wyrażasz chęć skorzystania z narzędzia Boingo Wi-Finder, czy być może pragniesz kontynuować wyszukiwanie ręczne dostępnych sieci. Występuje ryzyko w przypadku akceptacji umów TOU bez wcześniejszego zapoznania się z nimi oraz w przypadku automatycznego łączenia się z sieciami na temat, których ani ty, ani my nie posiadamy żadnych informacji. Prosimy zapoznać się Listą Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ) w celu zyskania dodatkowych informacji, które pomogą podjąć ci decyzję o korzystaniu z narzędzia Boingo Wi-Finder: Potwierdzasz, że korzystasz z oprogramowania Boingo na własne ryzyko.
  5. TWOJE KORZYSTANIE Z KAŻDYCH HOTSPOT LUB SIECI STRON TRZECICH BEDZIE PODLEGAĆ WARUNKOM UMÓW TOU STRON TRZECICH ORAZ NINIEJSZEJ UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUG. PROSIMY ZAPAMIĘTAĆ, ŻE JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ ZACHOWAĆ USTAWIENIE NARZĘDZIA BOINGO WI-FINDER, TAK BY AUTOMATYCZNIE AKCEPTOWAŁO UMOWY TOU W TWOIM IMIENIU, TO TY (A NIE BOINGO) AKCEPTUJESZ UMOWĘ TOU POMIĘDZY TOBĄ A KAŻDĄ STRONĄ TRZECIĄ ZAPEWNIAJĄCĄ DOSTĘP DO SWOJEJ SIECI WI-FI. STRONY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE SWOJE SIECI WI-FI MOGĄ ZAWIESIĆ LUB ZAKOŃCZYĆ TWOJE UŻYTWKOWANIE, PONIEWAŻ MOGŁEŚ ZAAKCEPTOWAĆ ICH ZASADY ORAZ WARUNKI Z KORZYSTANIA JUŻ WCZEŚNIEJ.
  6. UPOWAŻNIAJĄC BOINGO DO AKCEPTACJI UMÓW TOU STRON TRZECICH W TWOIM IMIENIU, PONOSISZ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z TWOIM UŻYTKOWANIEM HOTSPOT ORAZ SIECI STRON TRZECICH.
 9. Ograniczenia Urządzeń

 10. Twoje korzystanie z Usług może zostać ograniczone, uwzględniając liczbę oraz rodzaj urządzeń używanych do połączenia się z Usługami, w sposób opisany w poniższej sekcji. Ponadto przepustowość Usług Szerokopasmowych Boingo jest ustawiania z poziomu twojego konta; w związku z tym każde ograniczenia przepustowości będą dotyczyć wszystkich urządzeń, przypisanych do twojego konta. Przepustowość dla wszystkich twoich aktywnych urządzeń zostanie zbiorowo ograniczona na podstawie limitów pasma przepustowości twojego konta. Jeśli naruszysz ograniczenia związane z liczbą i/lub typem urządzeń, to będziemy mieli prawo zawiesić twoje konto do następnego okresu rozliczeniowego, usunąć twoje konto lub naliczyć dodatkowe opłaty.

  1. BOINGO UNLIMITED
   1. Urządzenie (Urządzenia). Łącznie cztery (4) urządzenia dozwolone.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Właściciel konta oraz właściciel (właściciele) urządzeń przypisanych do konta.
  2. BOINGO WIELKA BRYTANIA ORAZ IRLADNIA
   1. Urządzenie (Urządzenia). Łącznie cztery (4) urządzenia dozwolone.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Właściciel konta oraz właściciel (właściciele) urządzeń przypisanych do konta.
  3. BOINGO AZJA ORAZ WYSPY PACIFIKU
   1. Urządzenie (Urządzenia). Dozwala się do czterech (4) urządzeń łącznie.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Właściciel konta oraz właściciel (właściciele) urządzeń przypisanych do konta.
  4. BOINGO EUROPE PLUS
   1. Urządzenie (Urządzenia). Cztery (4) urządzenia dozwolone.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Właściciel konta oraz właściciel (właściciele) urządzeń przypisanych do konta.
  5. BOINGO GLOBAL
   1. Urządzenie (Urządzenia). Łącznie cztery (4) urządzenia dozwolone.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Właściciel konta oraz właściciel (właściciele) urządzeń przypisanych do konta.
  6. BOINGO ASYOUGO
   1. Urządzenie (Urządzenia). Bez limitów, jednakże dodatkowe opłaty zostaną naliczone za każde kolejno dodane urządzenie.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Bez limitów.
  7. BOINGO DAYPASS
   1. Urządzenie (Urządzenia). Łącznie cztery (4) urządzenia dozwolone.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Tylko właściciel konta.
  8. BOINGO MOBILE
   1. Urządzenie (Urządzenia). Łącznie cztery (4) urządzenia dozwolone.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Tylko właściciel konta.
  9. BOINGO WI-FI COMBO
   1. Urządzenie (Urządzenia). Łącznie cztery (4) urządzenia dozwolone.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Tylko właściciel konta.
  10. BOINGO PUNKTY KREDYTOWE WI-FI
   1. Urządzenie (Urządzenia). Usługa ogranicza się do urządzenia, poprzez które użytkownik zakupił punkt (punkty) kredytowe.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Bez limitów.
  11. BOINGO iOS MIESIĘCZNIE
   1. Urządzenie (Urządzenia). Usługa ogranicza się do urządzeń powiązanych z twoim kontem iTunes.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Bez limitów.
  12. BOINGO EXHIBITOR
   1. Urządzenie (Urządzenia) Jedno (1) urządzenie, dodatkowe opłaty zostaną naliczone za każde następne, dodane urządzenie. Nie ma pozwolenia na prowadzenie równoległych sesji na kilku urządzeniach, niezależnie od naliczonych opłat.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Tylko właściciel konta.
  13. BOINGO SZEROKOPASMOWY INTERNET I/LUB TELEWIZJA
   1. Urządzenie (Urządzenia). Trzy (3) urządzenia, oraz jeden (1) dekoder cyfrowy. Równoległy dostęp z kilku urządzeń jest zabroniony w przypadku Telewizji.
   2. Autoryzowany Użytkownik (Użytkownicy). Tylko właściciel konta.
 11. Jak Finalizowana Jest Twoja Subskrypcja

 12. Nasza propozycja zamówienia przez ciebie subskrypcji Usług nie jest stanowi „oferty” handlowej skierowanej do ciebie, nastawionej na sprzedaż subskrypcji po cenie zawartej na stronie internetowej Boingo, która znajduje się pod adresem www.boingoqa.com („Strona Internetowa Boingo”). W przypadku wypełnienia przez ciebie formularza rejestracyjnego składasz nam ofertę zakupu subskrypcji, którą możemy przyjąć lub odrzucić. Twoje zamówienie zostanie zaakceptowane (oraz powstaje wiążąca umowa prawna między nami), gdy wyślemy ci wiadomość e-mail potwierdzającą twoje zamówienie. Jeśli na Witrynie Internetowej wystąpi błąd związany z wyceną dotyczącą subskrypcji, to w momencie odbioru twojego zamówienia, prześlemy ci wiadomość e-mail i ustalimy prawidłową cenę, dając ci możliwość zamówienia odpowiedniej Usługi po tej cenie, lub zadecydowania o rezygnacji z subskrypcji.

 13. Płatności

 14. Jeśli płatność nie może zostać pobrana z twojego konta PayPal lub z jakiekolwiek innego konta płatniczego, karty kredytowej lub debetowej, lub w przypadku, gdy obciążenie wraca do Boingo z dowolnego powodu, Boingo rezerwuje sobie prawo wszczęcia egzekucji oraz postępowań sądowych w celu odebrania należnych przez ciebie płatności, zawieszenia lub zlikwidowania twojego dostępu do usługi Boingo i twojego konta, oraz zwolnienia Boingo ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy o Świadczenie Usług.

 15. Podawanie Nieprawidłowych Danych

 16. Boingo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie określonych instrukcji podanych na stronie internetowej Boingo lub za nieprawidłowe informacje podane przez ciebie. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie nieprawidłowe informacje podane przez ciebie.

 17. Twoja Nazwa Użytkownika oraz Hasło

  1. Z wyjątkiem PUNKTÓW KREDYTOWYCH BOINGO, podczas rejestracji, otrzymasz nazwę użytkownika, hasło oraz numer identyfikacyjny konta; dla usług Punty Kredytowe Wi-Fi Boingo, Oprogramowanie zachowa twoją nazwę użytkownika oraz hasło. Tylko upoważnieni użytkownicy, w ramach regulacji danego Planu Taryfowego („Autoryzowani Użytkownicy”), mogą uzyskać dostęp do konta Boingo, oraz każdego korzystanie z Usługi przez Autoryzowanych Użytkowników musi być zgodne z niniejszą Umową o Świadczenie Usług. Autoryzowani Użytkownicy mogą używać hasła tylko i wyłącznie do zyskania dostępu i korzystania z Usługi, za którą zapłacili. Każde naruszenie niniejszej Umowy o Świadczenie Usług oraz każde skorzystanie z jakiejkolwiek Usługi przez osobę, której podałeś swoją nazwę użytkownika i/lub hasło, z wyłączeniem Autoryzowanych Użytkowników, będzie traktowane, jakbyś osobiście dopuścił się naruszenia lub skorzystania, nie zwolni cię to z twoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy o Świadczenie Usług. Za każde nadużycie tego rodzaju będziesz obciążony finansowo, zgodnie z niniejszą Umową o Świadczenie Usług.
  2. Musisz zachować swoje hasło w tajemnicy przez cały czas, tak by tylko Autoryzowani Użytkownicy mogli uzyskać dostęp do Usług przez twoje konto. Prosimy zawiadomić Boingo niezwłocznie po wykryciu nieautoryzowanego korzystania z twojego konta lub w przypadku wystąpienia błędów związanych z wpisywaniem hasła. Akceptujesz zakaz używania wszelkich automatycznych metod w celu uniknięcia utraty połączenia w związku z brakiem twojej aktywności; nie możesz podtrzymywać połączenia, jeśli aktywnie z niego nie korzystasz. Dodatkowo akceptujesz zakaz świadczenia publicznych usług informacyjnych korzystając z bezprzewodowego połączenia LAN.
  3. Nazwy Użytkowników oraz hasła są własnością Boingo. Boingo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub zastępowania ich w dowolnej chwili wedle własnego uznania.
  4. Powinieneś zaprzestać korzystania oraz skasować hasło ze wszystkich swoich wpisów w przypadku wygaśnięcia lub zlikwidowania twojej rejestracji bez względu na przyczyny.
  5. Jeśli nie korzystasz ze swojego konta przez okres co najmniej 18 miesięcy, możemy automatycznie zamknąć twoje konto, usunąć twoje dane osobowe oraz zwolnić twoją nazwę użytkownika. W celu upewnienia się, czy twoje konto jest uregulowane, prosimy zalogować się do komercyjnego hotspot Boingo co najmniej raz na 18 miesięcy.
 18. Monitorowanie i Zarządzanie Usługami

 19. Boingo nie jest zobowiązane do monitorowania Usług, jednakże zastrzega sobie prawo do wykonywania tego rodzaju czynności, więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Boingo może zaangażować się w uzasadnione praktyki zarządcze dotyczące sieci w celu poprawy jakości obsługi klienta, zredukowania zatoru w sieci, przystosowania się do zmian w technologii i/lub by zareagować na dostępność pasma bezprzewodowego. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na tego rodzaju praktyki zarządcze Boingo. Niektóre wersje oprogramowania mogą automatycznie wyszukiwać punkty dostępu sieci Wi-Fi dostępne dla twojego urządzenia, a następnie, korzystając z tych informacji, sprawdzić twoje położenie geograficzne, w celu ustalenia prawidłowych opłat dla lokalizacji, w której korzystasz z Usługi, lub zapewnić ci informacje dotyczące innych hotspot Boingo w tej okolicy, lub/oraz by zapewnić dokładność przesyłania danych i ogólnie usprawnić proces dostarczania Usługi. Gdy po raz pierwszy instalujesz i korzystasz z Oprogramowania, unikalny oraz losowy klucz zostaje wygenerowany. Następnie klucz zostaje użyty, za każdy razem, gdy zyskujesz dostęp do Usługi, w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy niniejszą instancją Oprogramowania a naszym serwerem centralnym.

 20. Świadczenie Usług prez Nas

  1. Jeśli twój plan taryfowy zapewnia dostęp do bezprzewodowego hotspot w sieci Boingo, wykorzystamy uzasadnione środki, by zapewnić dostęp do bezprzewodowych hotspot. Nie gwarantujemy, że bezprzewodowy dostęp będzie dla ciebie możliwy we wszystkich lokalizacjach przez cały czas oraz że jego przepustowość osiągnie założony poziom. Zgodnie z tym, nie jesteśmy odpowiedzialni za to, czy będziesz w stanie uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowych oraz hotspot, lub czy dostęp będzie tymczasowy, lub czy przepustowość nie będzie niższa od zakładanej. Jeśli twój plan zapewnia dostęp do IPTV, wykorzystamy uzasadnione środki, by zapewnić ci dostęp do takiej usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do którejkolwiek z usług IPTV bądź kanału. Część zawartości jest zapewniana przez dekodery, modemy oraz innego rodzaju sprzęt. Ponadto, ponosisz odpowiedzialność za uszkodzenie oraz zagubienie sprzętu Boingo w swoich lokalach, gdzie został on zainstalowany. Boingo zastrzega sobie prawo do wymagania zmiany sprzętu.
  2. Z wyjątkiem Strony Internetowej Boingo oraz jej Usług, Boingo nie kontroluje żadnych materiałów, informacji, produktów czy usług dostępnych przez Internet lub poprzez treści Telewizyjne. Internet oraz Telewizja mogą zawierać nieedytowane materiały, niektóre o treści erotycznej lub takie, które mogą być obraźliwe dla ciebie. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność oraz ryzyko związane z przeglądaniem treści poprzez Usługi i/lub Internet i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ocenę dokładności, kompletności oraz użyteczności wszystkich usług, produktów, innych informacji, oraz jakości i atrakcyjności wszystkich materiałów zapewnionych poprzez Usługi, treści Telewizyjne lub Internet. Musisz pamiętać o ryzyku dotyczącym bezpieczeństwa, prywatności oraz poufności, które jest ściśle związane z bezprzewodową komunikacją i technologią. Nie udzielamy żadnych zapewnień odnoszących się do tego typu ryzyka, a ty przyjmujesz do wiadomości oraz zgadzasz się ponieść pełną odpowiedzialność za całościowe korzystanie z Usług, oraz wszelkich sieci stron trzecich, i decydując się na korzystanie z nich, świadomie podejmujesz ryzyko. W szczególności musisz pamiętać, że: (a) przesyłanie danych przez Internet może spotkać się z niedostarczeniem, niewłaściwym dostarczeniem lub uszkodzeniem i nie gwarantujemy, że tego nie doświadczysz; i (b) jeśli w związku z dowolnymi Usługami, zapewniamy ci funkcję VPN (Wirtualna Sieć Prywatna), nie gwarantujemy, że VPN będzie bezpieczny, i czy inni użytkownicy nie będą w stanie wykryć i/lub połączyć się z VPN.
  3. Ponadto, wirusy oraz inne złośliwe programy występują powszechnie w Internecie, oraz w wiadomościach e-mail. Ze względu na to, że nie kontrolujemy sieci i innego sprzętu, za którego pośrednictwem zyskujesz dostęp do sieci, nie jesteśmy w stanie ochronić twojego sprzętu przed wirusami i gorąco zalecamy zaopatrzenie się w aktualny program antywirusowy oraz oprogramowanie firewall, by chronić swoje urządzenia. W związku z nieustanny rozwojem nowych technik inwazyjnych, atakujących sieci, Boingo nie gwarantuje, że Usługa (włączając USŁUGĘ VPN BOINGO) lub wszelkie oprogramowanie wykorzystywane do uzyskania dostępu do Usługi nie będą narażone na włamania, lub ataki.
  4. Wszelkie obliczenia wykorzystania danych (w tym obliczenia oszczędności związanych z danymi, wykorzystaniem Wi-Fi lub telefonii komórkowej) dostarczone przez Boingo są jedynie szacunkowe i nie należy na nich polegać; takie obliczenia mogą nie odzwierciedlać indywidualnych planów danych. Zawsze sprawdzaj wykorzystanie danych komórkowych, opłaty i szczegóły planu za pomocą operatora bezprzewodowego.
  5. Zgodnie z naszą polityką nieustannie ulepszamy naszą ofertę usług, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do dowolnej Usługi i/lub warunków niniejszej Umowy o Świadczenie Usług co pewien czas, pod warunkiem, że zmiany przez nas wprowadzane, znacząco nie zmniejszą poziomu otrzymywanych przez ciebie usług bez twojej zgody, chyba że musimy to zrobić ze względów bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych. Zawsze będziemy starali się przekazać Ci tak wiele informacji o tak istotnych zmianach, jak tylko będzie to możliwe, mając na uwadze, że masz możliwość ich zaakceptowania lub anulowania Umowy bez naliczenia opłaty karnej, jeśli jest to dopuszczalne w ramach niniejszej Umowy o Świadczenie Usług, w takim przypadku powinieneś skontaktować się z nami za pomocą jednej z metod określonych w niniejszej Umowie o świadczenie usług.
 21. Zastrzeżenia odnośnie Gwarancji oraz Ograniczenie Odpowiedzialnośći

  1. WYRAŹNIE PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE ISTNIEJE RYZYKO ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM, PRYWATNOŚCIĄ ORAZ POUFNOŚCIĄ DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI I TECHNOLOGII, ORAZ ŻE BOINGO NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, ORAZ GWARANCJI W STOSUNKU DO TEGO TYPU RYZYKA. WYRAŹNIE ROZUMIESZ I PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE LISTA ORAZ TREŚCI KANAŁÓW BOINGO MOGĄ NIE BYĆ DOSTĘPNE PRZEZ CAŁY CZAS, ORAZ MOGĄ ULEC ZMIANIE. BOINGO NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ GWARANCJI ODNOSZĄCYCH TO TEGO TYPU TREŚCI I/LUB DOSTĘPNOŚCI KANAŁÓW.
  2. BOINGO MOŻE ZADECYDOWAĆ O DOSTARCZENIU USŁUGI DVR. USŁUGA DVR JEST ODDZIELNIE SPRZEDAWANĄ USŁUGĄ, PO NASZYCH STAWKACH AKTUALNYCH W DANEJ CHWILI, DOSTĘPNA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH OSPRZĘT Z MOŻLIWOŚCIĄ ODBIORU DVR. USŁUGA DVR BOINGO UMOŻLIWIA OGLĄDANIE ORAZ NAGRYWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH („TREŚCI STRON TRZECICH”). ROZUMIESZ, ŻE BOINGO NIE UDZIELA ZAPEWNIEŃ W STOSUNKU DO DOSTĘPU DO/LUB NAGRYWANIA ŻADNEGO OKREŚLONEGO PROGRAMU ORAZ ŻE CZAS TRWANIA KTÓREGOKOLWIEK Z NAGRANYCH PROGRAMÓW POZWOLI CI NA OGLĄDANIE.PONADTO ROZUMIESZ, ŻE TREŚCI STRON TRZECICH SĄ MATERIAŁEM AUTORSKIM TRZECIEJ STRONY, KTÓRE JE DOSTARCZAJĄ, I SĄ CHRONIONE PRZEZ PRAWA AUTORSKIE ORAZ INNE REGULACJE PRAWNE, ORAZ ICH REPRODUKCJA, PUBLIKOWANIE, NADAWANIE, EDYCJA ORAZ REDYSTRYBUCJA MOGĄ BYĆ ZAKAZANE BEZ PISEMNEJ ZGODY STRON TRZECICH, KTÓRE JE DOSTARCZAJĄ, Z WYJĄTKIEM DOZWOLONYCH DZIAŁAŃ W RAMACH „DOZWOLONEGO UŻYTKU” OKREŚLONEGO PRZEZ PRZEPISY PRAWA AUTORSKIEGO STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB PORÓWNYWALNYCH PRZEPISÓW PRAWA ZAGRANICZNEGO. ZGADZASZ SIĘ, ŻE BOINGO NIE PONIESIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO CIEBIE ANI NIKOGO INNEGO, KTO KORZYSTA Z USŁUG DVR BOINGO, W ZWIĄZKU Z TREŚCIĄ STRON TRZECICH. BOINGO MOŻE, WEDLE WŁASNEGO UZNANIA, CO JAKIŚ CZAS ZMIENIAĆ, DODAWAĆ LUB USUWAĆ FUNKCJE USŁUGI DVR BOINGO, LUB ZMIENIĆ STAWKĘ OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI BOINGO DVR.
  3. USŁUGI SIECI BOINGO ORAZ SIEC STRON TRZECICH SĄ ZAPEWNIANE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW ŻADNEGO RODZAJU. NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ ANI OBIECAĆ ŻADNYCH OKREŚLONYCH REZULTATÓW WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ USŁUGI (WŁĄCZAJĄC VPN) ORAZ SIECI STRON TRZECICH. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, CZY TO USTNA, CZY PISEMNA, OTRZYMANA PRZEZ CIEBIE OD NAS, NIE ZOBOWIĄZUJE NAS DO UDZIELENIA ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST ZAWARTA W NINIEJSZEJ UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUG. ZGADZASZ SIĘ, ŻE TWOJE UŻYTKOWANIE USŁUG ORAZ SIECI STRON TRZECICH BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM PRAWNYM DOPUSZCZANYM ZAKRESIE MY ORAZ ŻADEN Z NASZYCH REKLAMODAWCÓW, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, FUNKCJONARIUSZY, KIEROWNIKÓW, INWESTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DOSTAWCÓW USŁUG ORAZ INNYCH KONTRAHENTÓW NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ USŁUGĄ, SIECIAMI STRON TRZECICH ORAZ TWOIM UŻYTKOWANIEM.
  4. BEZ OGRANICZANIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO, NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ORAZ NIE ODPOWIADAMY (A) ZA ŻADNE USZCZERBKI NA ZDROWIU ANI SZKODY MAJĄTKOWE, ŻADNEGO RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO DOSTĘPU ORAZ UŻYTKOWANIA NASZYCH USŁUG, LUB SIECI STRON TRZECICH; (B) ZA ŻADNE PRZERWY W DOSTAWIE, OPÓŹNIENIA W DOSTĘPIE LUB WSTRZYMANIE USŁUG LUB SIECI STRON TRZECICH; (C) ZA ŻADNE BŁĘDY, WIRUSY, TROJANY I TYM PODOBNE ZŁOŚLIWE PROGRAMY, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE DO LUB PRZEZ USŁUGI, LUB SIECI STRON TRZECICH; (D) ZA ŻADNE NIE DOSTARCZONE, BŁĘDNE DOSTARCZONE, USZKODZONE LUB ZMODYFIKOWANE W INNY SPOSÓB DANE, PRZESYŁANE POPRZEZ USŁUGI LUB SIECI STRON TRZECICH; (E) ZA ŻADNE STRATY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNE WYNIKAJĄCE Z NIEAUTORYZOWANEGO UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA TWOJEGO KONTA NAZWY UŻYTKOWNIKA, LUB HASŁA; (F) ZA ŻADNE OKOLICZNOŚCI, KTÓRYCH BOINGO NIE JEST W STANIE KONTROLOWAĆ W UZASADNIONY SPOSÓB, WŁĄCZAJĄC WSZELKIE PROBLEMY Z KOMUNIKACJĄ, USŁUGAMI STRON TRZECICH ORAZ PRZESTOJACH W INTERNECIE; (G) ZA ŻADNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TWOJEJ AKCEPTACJI WARUNKÓW STRON TRZECICH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI.
  5. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W STOSUNKU DO CIEBIE ANI ŻADNYCH STRON TRZECICH ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, UMYŚLNE LUB DOMNIEMANE SZKODY, WŁĄCZAJĄC ODSZKODOWANIA ZA UTRACONE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO UŻYTKOWANIA USŁUG ORAZ WSZELKICH SIECI STRON TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU MY ORAZ NASI PRACOWNICY NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA WSZELKIE NARUSZENIA UMOWY, CZYNY NIEDOZWOLONE (W TYM ZANIEDBANIA) ORAZ W PRZYPADKU WSZELKICH INNYCH POWODÓW, ZA WSZELKIE UTRACONE KORZYŚCI, ZMARNOWANY CZAS, PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, UTRATĘ REPUTACJI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA, DANYCH LUB SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, UTRACONE KORZYŚCI, UTRATĘ NAKŁADÓW, UTRATĘ LUB ZMARNOWANIE CZASU MENEDŻERÓW ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW, UTRATĘ DANYCH LUB KOSZTA INWESTYCJI ZASTĘPCZYCH PRODUKTÓW, LUB USŁUG, LUB ZA ŻADNE SPRAWY WYKRACZAJĄCE POZA UZASADNIONE MOŻLIWOŚCI KONTROLI BOINGO.
  6. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU BOINGO ORAZ JEGO REKLAMODAWCY, SPÓŁKI ZALEŻNE, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY, LUB ICH ODPOWIEDNI FUNKCJONARIUSZE, KIEROWNICY, PRACOWNICY, LUB AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO USŁUG, SIECI BOINGO LUB SIECI STRON TRZECICH, WSZELKICH REKLAM LUB PRZEDMIOTÓW NINIEJSZEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG (ORAZ UMOWY EULA) W RAMACH JAKIEJKOLWIEK UMOWY, ZANIEDBANIA, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI ABSOLUTNEJ LUB INNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH LUB, IM RÓWNOWAŻNYCH (I) ZA KAŻDĄ KWOTĘ OGÓŁEM PRZEWYŻSZAJĄCĄ: (I) $100; LUB (II) OPŁATY UISZCZONE PRZEZ CIEBIE ZA USŁUGI ORAZ WSZELKIE INNE PRODUKTY LUB USŁUGI ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG W CZASIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY PRZED ZŁOŻENIEM REKLAMACJI.
  7. NIEKTÓRE KRAJE, STANY ORAZ JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ LUB WYKLUCZEŃ OKREŚLONYCH GWARANCJI, LUB WYKLUCZEŃ ORAZ OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z OKREŚLONYMI STRATAMI. JEŚLI REZYDUJESZ W JEDNYM Z TAKICH KRAJÓW, STANÓW LUB JURYSDYKCJI, POWYŻSZE OGRANICZENIA ORAZ WYKLUCZENIA MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ.
 22. Zasady Dopuszczalnych Działań

 23. Przeglądając Stronę Internetową Boingo, i/lub korzystając z Oprogramowania i/lub Usług, zgadasz się następującymi Zasadami Dopuszczalnych Działań:

  1. Boingo nie sprawuje kontroli edytorskiej ani nie ocenia treści żadnych stron, elektronicznej transmisji e-mail, grup dyskusyjnych, lub innych materiałów utworzonych, lub przeglądanych za pośrednictwem Usług. Nie mniej jednak Boingo ma prawo do usunięcia, zablokowania, filtrowania lub ograniczenia za pomocą innych dowolnych środków, wszelkich materiałów, które Boingo uzna za nielegalne, ciągnące za sobą konsekwencje prawne dla Boingo, lub naruszające niniejsze Zasady Dozwolonych Działań. Boingo może współpracować z organami wymiaru sprawiedliwości oraz stronami trzecimi podczas dochodzenia dotyczącego wszelkich domniemanych przestępstw lub szkód powstałych w wyniku przestępstwa. Odpowiadasz za całą swoje działania w związku z Usługami. Wszelkie nielegalne, obraźliwe lub inne nielegalne działania mogą stać się podstawą do pozbawienia cię prawa do dostępu, lub korzystania z Usług. Nie możesz publikować lub przesyłać, lub powodować publikowanie, lub przesyłanie, żadnych komunikatów lub zabiegów mających na celu pozyskanie hasła, konta, lub informacji osobistych od żadnego z użytkowników Usług. Korzystanie z Usług w celu naruszenia bezpieczeństwa jakiegokolwiek komputera znajdującego się w sieci, łamanie haseł lub zabezpieczeń, przesyłanie lub przechowywanie nielegalnych materiałów (włączając materiały uznawane za niebezpieczne lub obsceniczne), lub angażowanie się we wszelkiego rodzaju nielegalne czynności jest surowo zabronione. Nie będziesz prowadził Listy Maili, Listy Serwerów lub żadnej innej formy auto-responsywnej, lub „spamu” w ramach Usług, ani żadnych innych procesów, które pozostają aktywne, podczas gdy ty jesteś niezalogowany do Usług, lub które w jakikolwiek inny sposób kolidują z poprawnym działaniem, lub obciążają infrastrukturę Usług w nieuzasadniony sposób. Ponadto, korzystanie z manualnego lub automatycznego oprogramowania, urządzeń lub innych środków mających na celu „przeszukiwanie”, „pobieranie” lub „śledzenie” jakiejkolwiek części Usług jest surowo zabronione. Nie będziesz dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego oraz podejmować innych czynności mających na celu zyskanie kodu źródłowego Usług. Będziesz odpowiedzialny za wstrzymywanie, składanie i raportowanie wszystkich podatków, ceł oraz innych zobowiązań w stosunku do rządu dotyczących twojej działalności związanej z Usługami. Rozumiesz i wyrażasz zgodę, że Boingo będzie miało wyłączne prawo do decydowania, czy naruszyłeś którekolwiek z ograniczeń wymienionych w tej sekcji, oraz ma pełną swobodę w podejmowaniu działań związanych z niniejszymi wykroczeniami.
  2. Bez ograniczenia ogólności powyższego, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w niniejszej Umowie o Świadczenie Usług lub za twoją wyraźną pisemną zgodą (w przypadku, gdy musisz wyrazić zgodę na wszelkie warunki związane z użytkowaniem określonym przez nas), zgadasz się nie korzystać z Usług, Oprogramowania i/lub Strony Internetowej Boingo w celu:
   1. przesyłania jakichkolwiek informacji lub pisemnych, graficznych lub fotograficznych materiałów („Materiał”) (poprzez przesyłanie, publikowanie, e-mail lub inne środki), które są niezgodne z prawem, groźne, obraźliwe, nękające, niedozwolone, oszczercze, pornograficzne, naruszające czyjąś prywatność, grożące, nienawistne na tle rasowym bądź etnicznym, oraz nieodpowiednie w inny sposób;
   2. krzywdzenia lub grożenia skrzywdzeniem osób niepełnoletnich w jakikolwiek sposób;
   3. podawania się za inną osobę lub podmiot, lub fałszywie podawać, lub przedstawiać dane w niewłaściwy sposób, związane z twoją tożsamością lub statusem, lub w niewłaściwy sposób przedstawiać swoje powiązania z osobą, lub podmiotem; fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatory w celu ukrycia pochodzenia wszelkich materiałów przesłanych przez Usługi;
   4. przesyłania jakiegokolwiek Materiału (poprzez przesyłanie, publikowanie, e-mail lub inne środki) naruszający zasady niniejszej Umowy o Świadczenie Usług, włączając w to Materiały, których nie masz prawa udostępniać na mocy żadnego prawa lub w ramach stosunków umownych, lub powierniczych (takich jak informacje uzyskane od pracowników firmy, własnościowe oraz poufne, uzyskane lub przekazane jako część relacji pracowniczych, lub w ramach klauzuli poufności);
   5. przesyłania lub pobierania jakiegokolwiek Materiału (poprzez przesyłanie, publikowanie, e-mail lub inne środki), który narusza wszelkie patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, lub inną własność intelektualną, prywatność, jawność lub inne prawa przysługujące stronom trzecim.
   6. przesyłania (poprzez przesyłanie, publikowanie, e-mail lub inne środki) jakichkolwiek nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „poczty śmieciowej”, „spamu”, „łańcuszków”, „schematów piramid”, oraz innych form nagabywania.
   7. przesyłania jakiegokolwiek Materiału (poprzez przesyłanie, publikowanie, e-mail lub inne środki), który zawiera wirusy oraz inny kod komputerowy, pliki lub programy, których celem jest przerywanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności jakiekolwiek oprogramowania komputera, lub osprzętu, lub urządzeń telekomunikacyjnych.
   8. zakłócania normalnego przepływu dialogu, powodowania „skrolowania” ekranu szybciej niż inny użytkownicy są w stanie pisać, lub negatywnego wpływania swoim zachowaniem na zdolność innych użytkowników do zaangażowania się w wymiany, odbywające się czasie rzeczywistym;
   9. zakłócania lub przerywania Usługi, lub pracy serwerów, lub sieci połączonych z Usługą, lub nieprzestrzegania wymagań, procedur, regulaminu lub regulacji sieci połączonych z Usługą;
   10. hakowania lub innymi słowy zyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony Internetowej Boingo, lub jakiegokolwiek powiązanego systemu komputerów, stawiania nadmiernych wymagań co do przepustowości, przesyłania łańcuszków, ankiet, informacji o konkursach, schematów piramid, lub angażowania się w czynności, które w uzasadniony sposób mogą zakłócić innym użytkownikom swobodne korzystanie ze Strony Internetowej Boingo lub wszelkich innych stron, lub nadszarpnąć, lub zniszczyć reputację Boingo, lub stron trzecich;
   11. celowego lub niecelowego naruszania obowiązującego prawa, regulacji, wyroków sądowych, postanowień sądu, ustawowych lub obowiązkowych wymagań jakichkolwiek kompetentnych władz, włączając, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek narodowych zabezpieczeń wymian, włączając, bez ograniczeń, Giełdę Papierów Wartościowych Nowego Jorku, Amerykańską Giełdę Papierów Wartościowych lub NASDAQ, oraz innych regulacji posiadających moc prawną.
   12. „stalkowania” lub naruszania w inny sposób, zagrażania, lub łamania praw innych; lub pobierania, przechowywania, lub przetwarzania, lub podejmowania prób pobierania, przechowywania, lub przetwarzania danych osobowych dotyczących stron trzecich bez ich wiedzy, lub zgody;
   13. korzystania z Usług w jakikolwiek sposób, uznany przez nas za nadużycie ich zasobów; to odnosi się, ale nie ogranicza do ciągłego korzystania z programów lub komend, które zużywają znaczące zasoby Usług, takich jak procesory przetwarzające, pamięć i/lub przepustowość sieci dotycząca Usług;
   14. odsprzedawania lub ogłaszania odsprzedaży Usług bez autoryzacji Boingo;
   15. korzystania z Usług jako substytutu dla domowego lub komercyjnego dostępu do Internetu (z wyjątkiem właścicieli indywidualnych kont Boingo Broadband) lub w celu przesyłania dużej ilości danych, zwłaszcza długotrwałego przesyłania dużej ilości danych, hostingu serwera internetowego, serwera IRC lub jakiegokolwiek innego serwera, którego rodzaj, w każdym przypadku może zostać określony przez Boingo wedle własnego uznania.
   16. klienci nie są upoważnieni do planowania lub programowania automatycznych logowań do Usług.
   17. połączenia z siecią bezprzewodową nie są z założenia bezpieczną formą komunikacji. Akceptujesz i podejmujesz ryzyko przesyłania danych na swoją własną odpowiedzialność.
  3. Boingo prosi każdego, komu wydaje się, że Zasady Dopuszczalnych Działań zostały naruszone, o przekazanie informacji do odbiorców wyszczególnionych w dalszej części niniejszej Umowy o Świadczenie Usług. Jeśli to możliwe, prosimy podać następujące informacje: (i) adres IP, użyty do popełnienia domniemanego naruszenia; (ii) datę oraz czas domniemanego naruszenia, włączając informacje na temat strefy czasowej; oraz (iii) dowód na domniemane naruszenie. Zgłaszając problemy dotyczące niechcianych wiadomości e-mail, prosimy o przesłanie kopii danej wiadomości e-mail łącznie z pełnymi nagłówkami, które na ogół zawierają powyższe informacje. Pozostałe sytuacje będą wymagały innych metod dostarczania niezbędnych informacji.
  4. Boingo może podjąć jedną lub więcej z następujących czynności, lub innych czynności, które nie zostały tutaj wymienione, w odpowiedzi na naruszenie Zasad Dopuszczalnych Działań wedle własnego uznania: (i) udzielanie ostrzeżeń, pisemnie lub ustnie; (ii) zawieszenie twojego konta lub dostępu do Usług (w stosownych przypadkach); (iii) zlikwidowanie twojego konta lub dostępu do Usług (w stosownych przypadkach); (iv) obciążenie ciebie kosztami administracyjnymi i/lub opłatami reaktywacyjnymi, z minimalnym kosztem administracyjnym; lub (v) wszczęcie postępowanie prawnego, by zapobiec naruszeniom i/lub odebrać odszkodowania, do których jesteśmy uprawnieni w świetle prawa, jeśli wynikną one z naruszeń.
 24. Własność Intelektualna

 25. Wszystkie prawa autorskie, prawa do baz danych, znaki towarowe oraz inne prawa do własności intelektualnej odnoszące się do wszystkich bez wyjątku aspektów Strony Internetowej Boingo, oraz Usług (włączając bez ograniczeń, tekst, grafikę, fotografie, logo, przyciski, ikony, obrazki oraz oprogramowanie (włączając kompilacje, podstawowy kod źródłowy i aplety) oraz cały pozostały materiał na Stronie Internetowej Boingo) są własnością Boingo lub licencjodawców, lub partnerów i są chronione przez międzynarodowe prawo własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych. Reprodukcja, duplikacja, modyfikacja, dystrybucja, transmisja, replikacja, odtwarzanie, upublicznianie lub świadczenie zawartości Strony Internetowej Boingo, Oprogramowania i/lub Usług bez wyraźnej zgody pisemnej od Boingo jest surowo zabronione. Prosimy zapoznać się z naszymi Warunkami Korzystania w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 26. Zawieszenie oraz Likwidacja

  1. Możesz zlikwidować swoje konto w dowolnym czasie i z dowolnego powodu poprzez pisemne zawiadomienie Boingo o swoim zamiarze likwidacji co najmniej 5 dni roboczych przed końcem okresu rozliczeniowego. Zawiadomienie może być dostarczone w formie przesyłki poleconej lub za potwierdzeniem odbioru, skierowanej pod adres Boingo Wireless, Inc., Customer Care, 10960 Wilshire Boulevard, 23rd Floor, Los Angeles, CA 90024, USA; lub za pośrednictwem e-mail skierowanego do Departamentu Opieki nad Klientem pod adres help@boingo.com. Twoja rezygnacja zostanie w pełni zaakceptowana w momencie otrzymania numeru potwierdzenia anulacji od Boingo. Jeśli zawiadomienie o rezygnacji zostanie odebrane co najmniej 5 dni roboczych przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, likwidacja twojego konta wejdzie w życie na koniec twojego obecnego okresu rozliczeniowego. Jeśli zawiadomienie o rezygnacji zostanie odebrane mniej niż 5 przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, opłaty związane z twoim kontem mogą być naliczane do zakończenia twojego kolejnego okresu rozliczeniowego.
  2. Boingo może zawiesić działanie Strony Internetowej Boingo i/lub Usług na czas prac związanych z naprawami i konserwacją, lub w celu aktualizacji, lub ulepszenia treści, lub funkcjonalności Strony Internetowej Boingo co jakiś czas.
  3. Bez wcześniejszego powiadomienia, Boingo może zawiesić lub anulować niniejszą Umowę o Świadczenie Usług, twoje hasło, twoje konto, i/lub twoje korzystanie z Usług w następujących wypadkach: (a) gdy zdarzyło ci się naruszyć niniejszą Umowę o Świadczenie Usług lub jakiekolwiek inne stosowne regulacje dotyczące klientów (PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM W CELU POZNANIA SZCZEGÓŁÓW); (b) gdy nie uregulujesz żądanych opłat w terminie; lub (c) ty (i) masz wyznaczonego syndyka lub powiernika, (ii) posiadasz nakaz egzekucyjny, (iii) stałeś się bankrutem lub wszcząłeś postępowanie upadłościowe; lub (iv) jesteś dotknięty w jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż Kalifornia przez jakiekolwiek z procedur o skutkach podobnych do tych wymienionych w punktach (i) – (iii) powyżej. Boingo może przesłać ci powiadomienie o anulacji przez e-mail lub pocztą pierwszej klasy, lub za pomocą usług kurierskich na adres, który podałeś podczas rejestracji w Usługach. Wszystkie powiadomienia zostaną uznane za efektywne po upływie pierwszego (1) dnia kalendarzowego poprzedzającego otrzymanie wiadomości e-mail lub czwartego (4) dnia kalendarzowego poprzedzającego datę odbioru przesyłki pocztowej pierwszej klasy lub odbioru przesyłki kurierskiej.
  4. Dla uniknięcia wątpliwości, Boingo zastrzega sobie prawo do oceny użytkowania wszystkich kont, które są podejrzane o naruszenie naszych Zasad Dozwolonych Działań. Nadmierne przesyłanie danych, czas użytkowania, logowania oraz inne kryteria mogą być czynnikiem inicjującym ocenę konta. Każde użycie uznawane za naruszenie naszych Zasad Dozwolonych Działań, może skutkować upomnieniem, zawieszeniem konta lub jego likwidacją. Naruszenia Zasad Dozwolonych Działań będą rozpatrywane przez Boingo wedle własnego uznania.
  5. BOINGO SKYPE ACCESS oraz Punkty Kredytowe Wi-Fi BOINGO. Bez wcześniejszego powiadomienia, Boingo może zawiesić lub anulować niniejszą Umowę o Świadczenie Usług i /lub twoje korzystanie z Usług w przypadku, gdy naruszyłeś niniejszą Umowę o Świadczenie Usług lub jakiekolwiek inne regulacje dotyczące klientów.
  6. Klauzule następujących sekcji niniejszej Umowy o Świadczenie nie stracą mocy prawnej po anulacji niniejszej Umowy o Świadczenie Usług: 1-5, 7, 9-11 oraz 14-23.
 27. Zapytania lub Skargi

 28. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące Strony Internetowej, lub Usług Boingo, prosimy kierować je do odpowiednich odbiorców ustalonych w dalszej części niniejszej Umowy o Świadczenie Usług. Jeśli jesteś Klientem Boingo Skype Access i masz pytania lub zażalenia dotyczące Usług, prosimy kierować je do Obsługi Klienta Skype poprzez pocztę e-mail na adres support@skype.com.

 29. Broadband – E911 Usługi Dotyczące Umiejscowienia Wypadku

 30. Wszyscy Klienci Boingo Broadband są informowani, że usługi lokalizacyjne E911 są niedostępne przez Skype/VoIP. Jeśli chcesz zgłosić wypadek, wybierz numer 911 na klawiaturze swojego telefonu.

 31. Prawo Właściwe

 32. W celu uniknięcia wątpliwości, chyba że prawo stanowi inaczej, żadna umowa o świadczenie usług nie powinna być uważana za sfinalizowaną w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, żadna z takich umów nie będzie nadzorowana ani konstruowana w oparciu o prawa Stanu Kalifornia bez względu na ewentualny konflikt klauzul prawnych. Jakakolwiek Dysputa wynikająca z, lub odnosząca się do przedmiotu niniejszej Umowy o Świadczenie Usług, lub jakiejkolwiek umowy o świadczenie Usług, powinna zostać ustalona w drodze postępowania polubownego w Los Angeles, Kalifornia, w języku angielskim w zgodności z Streamlined Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. („JAMS”) w efekcie czego, dzięki jednemu komercyjnemu arbitrowi z niezbędnym doświadczeniem w rozwiązywaniu dysput związanych z umowami komercyjnymi, który zostanie wybrany z odpowiedniej listy arbitrów JAMS w zgodności z Streamlined Arbitration Rules and Procedures of JAMS. Orzeczenie w sprawie przyznanego w ten sposób świadczenia może zostać wydane w sądzie mającym jurysdykcję lub do takiego sądu może zostać złożony wniosek o sądową akceptację każdego orzeczenia i nakazu wykonania, w zależności od przypadku. Niezależnie od powyższego każda ze stron ma prawo do wszczęcia postępowania w sądzie właściwej jurysdykcji w celu uzyskania nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia w dowolnym momencie. Dla wszystkich celów niniejszej Umowy o świadczenie usług strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych zlokalizowanych w Południowym Dystrykcie Kalifornii.

 33. Zasada Rozdzielności

 34. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy o świadczenie usług zostanie uznane za niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, postanowienie to zostanie uznane za zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do uczynienia go wykonalnym, lub też zignorowane. W obu przypadkach pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

 35. Postanowienia Różne

 36. Niniejsza Umowa o świadczenie usług określa wszystkie warunki, które zostały uzgodnione między firmą Boingo a użytkownikiem w odniesieniu do tematów objętych tą umową. Niniejsza Umowa o świadczenie usług i Polityka prywatności oraz inne zasady klienta Boingo zamieszczone na stronie Boingo stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Boingo w odniesieniu do korzystania z Usług. Boingo może skorygować, zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę o świadczenie usług oraz wszelkie inne zasady i umowy z klientami w dowolnym czasie i w dowolny sposób bez powiadomienia. Powinieneś sprawdzić te zasady za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę Boingo. Wszystkie powiadomienia i zwrot oprogramowania oraz dokumentacji Boingo należy dostarczyć do: Boingo Wireless, Inc., 10960 Wilshire Boulevard, 23 piętro, Los Angeles, CA 90024, USA, Do wiadomości: Corporate Counsel.

Umowa Użytkownika Końcowego; Akceptacja warunków

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego (niniejszą „EULA”) przed instalacją lub użyciem dołączonego oprogramowania oraz wszelkiej dostarczonej dokumentacji, lub aktualizacji. Niniejsza umowa EULA jest prawnie wiążącą umową między Tobą (podmiotem lub osobą) a Boingo Wireless, Inc. („Boingo”, „my”, „nas” lub „nasz”). Pobierając, instalując i/lub korzystając z oprogramowania oraz dokumentacji dołączonej do niniejszej umowy EULA, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej umowy EULA. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy EULA, nie możesz instalować ani korzystać z Oprogramowania i/lub usług i musisz zakończyć proces rejestracji Boingo.

Umowa

 1. Kim Jesteśmy
 2. Boingo Wireless, S.A. to korporacja Delaware, której głównym adresem służbowym jest Boingo Wireless, S.A., 10960 Wilshire Boulevard, 23 piętro, Los Angeles, CA 90024, USA („Boingo”, „my” i „nas”).

 3. Twoje Prawa Do Korzystnia Z Oprogramowania Boingo
 4. W tej części opisano, w jaki sposób możesz korzystać z oprogramowania, które zamierzasz pobrać, zainstalować lub kontynuować jego używanie, w tym wszelkich aktualizacji, które Boingo udostępnia ogólnie swoim użytkownikom („Aktualizacje”) (zbiorczo „Oprogramowanie”) i wszelkiej powiązanej dokumentacji („Dokumentacja”) (Oprogramowanie i dokumentacja, łącznie „Oprogramowanie Boingo”). Boingo udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, podlegającej rozwiązaniu licencji na korzystanie z Oprogramowania w okresie obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług wyłącznie do własnych osobistych lub wewnętrznych celów biznesowych, które obejmują dostęp i korzystanie z usług bezprzewodowego dostępu do Internetu, które mogą być świadczone przez Boingo co pewien czas. Możesz skopiować oprogramowanie Boingo na liczbę urządzeń określoną dla twojego planu subskrypcji, jak określono w sekcji 8 Umowy o Świadczenie Usług. Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię Dokumentacji do wykorzystania w okresie obowiązywania Umowy Subskrypcyjnej w związku z Oprogramowaniem Boingo. Boingo może modyfikować Oprogramowanie Boingo w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez powiadamiania o takiej modyfikacji. Modyfikacje będą miały na celu dodanie funkcjonalności, rozwiązywanie błędów lub w inny sposób ulepszanie i aktualizowanie usługi Boingo. Nie otrzymasz twardej kopii Dokumentacji, pomocy technicznej, pomocy telefonicznej ani ulepszeń Oprogramowania Boingo na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej.

 5. Jesteśmy Właścicielami Wszystkich Praw Dotyczących Oprogramowania Boingo
 6. Oprogramowanie Boingo i zawarte w nim ogólnoświatowe prawa własności intelektualnej są własnością Boingo i naszych licencjodawców. Ponadto Oprogramowanie, w tym jego struktura, organizacja i kod źródłowy oraz Dokumentacja stanowią poufne i zastrzeżone informacje firmy Boingo i naszych licencjodawców. Boingo zastrzega sobie wszelkie prawa do Oprogramowania Boingo, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszej Umowie EULA.

 7. Co Możesz oraz Czego Nie Możesz Robić z Oprogramowaniem Boingo
 8. Możesz używać Oprogramowania Boingo wyłącznie w sposób zgodny z prawem w jurysdykcjach, w których korzystasz z Oprogramowania Boingo. Przykłady praw, które mogą mieć znaczenie dla sposobu korzystania z Oprogramowania Boingo, obejmują bez ograniczeń zasady ograniczające prawa do kopiowania i korzystania z treści innych osób zgodnie z prawem autorskim. Jest kilka innych rzeczy, które, ponieważ oprogramowanie Boingo jest cennym atutem naszej firmy, zgadzasz się nie robić. Nie wolno Ci:

  1. podejmować żadnych działań w celu zagrożenia, ograniczenia lub ingerowania w jakikolwiek sposób w prawa własności lub prawa Boingo do licencjodawców Boingo;
  2. udostępniać oprogramowania Boingo na innym osobom;
  3. zezwolić innym osobom na korzystanie z Oprogramowania Boingo;
  4. modyfikować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rozkładać Oprogramowania Boingo, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo;
  5. kopiować oprogramowania Boingo (z wyjątkiem sytuacji dozwolonych w niniejszym dokumencie);
  6. wynajmować, wydzierżawiać, przenosić, obciążać, udzielać sublicencji lub w inny sposób przenosić praw do Oprogramowania Boingo;
  7. zmieniać lub usuwać żadnych informacji o prawach własności lub etykiet z Oprogramowania Boingo lub dodawać żadnych informacji o prawach własności do Oprogramowania Boingo;
  8. tworzyć pochodne lub adaptacje Oprogramowania Boingo; lub
  9. w inny sposób korzystać z Oprogramowania Boingo w sposób niedozwolony przez niniejszą Umowę EULA.

  UZapłacisz nam wszystkie nasze uzasadnione i przewidywalne koszty, które poniesiemy w wyniku złamania któregokolwiek z ograniczeń wymienionych w powyższej liście.

Aktualizacje oraz Informacje Lokalizacyjne

 1. Aktualizacje
 2. Oprogramowanie może automatycznie komunikować się z serwerami Boingo w Internecie, aby sprawdzić aktualizacje, takie jak poprawki błędów, łatki, ulepszone funkcje i nowe wersje. Boingo powiadomi Cię o dostępności aktualizacji. Jeśli zdecydujesz się na aktualizację, zgadzasz się, że Boingo może pobierać aktualizacje i instalować je jako część Oprogramowania. Wszystkie takie aktualizacje Oprogramowania podlegają niniejszej Umowie EULA, chyba że wraz z aktualizacją zostaną dostarczone inne warunki licencji. Nie mniej jednak Boingo podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu automatycznej aktualizacji, Boingo nie ponosi odpowiedzialności za awarię takich środków bezpieczeństwa.

 3. Informacje o Lokalizacji
 4. Niektóre wersje Oprogramowania mogą uzyskiwać informacje o położeniu geograficznym i inne informacje z urządzenia i zgłaszać te informacje do Boingo. Więcej informacji na temat naszych zasad dotyczących gromadzenia i wykorzystywania takich informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności, która jest zawarta w Umowie o Świadczenie Usług.

Oprogramowanie typu “Open Source”

Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy EULA, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre komponenty oprogramowania („komponenty Open Source”) są objęte tzw. Licencjami na oprogramowanie „open source”, co oznacza, że wszelkie licencje na oprogramowanie zatwierdzone jako Open Source przez Inicjatywe Open Source lub inne zasadniczo podobne licencje, takie jak licencje GNU GPL, Apache lub BSD. Lista komponentów o otwartym kodzie źródłowym w pobieranym oprogramowaniu zostanie dołączona do pakietu pobierania, a także pod następującym linkiem: boingo.com/opensource. Potwierdzasz otrzymanie powiadomień o komponentach Open Source. W zakresie wymaganym przez licencje obejmujące komponenty Open Source, warunki takich licencji będą obowiązywać zamiast warunków niniejszej umowy EULA. W zakresie, w jakim warunki licencji dotyczące komponentów Open Source zabraniają jakichkolwiek ograniczeń w niniejszej umowie EULA w odniesieniu do takiego komponentu Open Source, takie ograniczenia nie będą miały zastosowania do takiego komponentu Open Source. W zakresie, w jakim warunki licencji dotyczące Komponentów Open Source wymagają od Licencjodawcy złożenia oferty dostarczenia kodu źródłowego lub powiązanych informacji w związku z Oprogramowaniem, taka oferta zostaje niniejszym złożona. Wszelkie prośby o kod źródłowy lub powiązane informacje powinny być kierowane wyłącznie na adres: legal@boingo.com.

Zawieszenie/Przerwanie

 1. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje od pierwszego dnia używania, pobrania lub zainstalowania Oprogramowania lub rozpakowania Boingo dostarczonego sprzętu ze wstępnie załadowanym oprogramowaniem. Twoje prawo do korzystania z Oprogramowania na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ automatycznie wygasa, jeśli: (i) nie zastosujesz się do jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy EULA; (ii) mieć wyznaczonego odbiorcę lub syndyka; (iii) podlega nakazowi administracyjnemu; (iv) ogłosić upadłość lub wszcząć postępowanie upadłościowe; lub (v) zostać dotkniętym w jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż stan Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki, jakimikolwiek postępowaniami o zasadniczo podobnym charakterze do któregokolwiek z wymienionych w punktach (ii) – (iv) powyżej.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ w dowolnym momencie, niszcząc lub zwracając Oprogramowanie Boingo, wszystkie kopie zapasowe i wszystkie powiązane materiały dostarczone przez Boingo, oraz przekazując do Boingo na adres podany poniżej pisemne powiadomienie o wyborze w celu rozwiązania niniejszej umowy EULA.
 3. Po rozwiązaniu z jakiegokolwiek powodu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ wszelkie prawa przyznane w niniejszej UMOWIE natychmiast przestaną istnieć i użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Oprogramowania Boingo i zniszczyć Oprogramowanie Boingo oraz wszystkie jego kopie. Sekcje 3, 4, 8, 9, 11 i 12 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
 4. Boingo może od czasu do czasu (z powiadomieniem lub bez) tymczasowo zawiesić działanie dowolnej Usługi, Oprogramowania i/lub Witryny (w całości lub w części) w celu naprawy lub konserwacji lub w celu ulepszenia lub aktualizacji wszelkich treści, funkcji lub funkcjonalności. Z uprzednim powiadomieniem lub bez niego, Boingo może zawiesić lub wypowiedzieć każdą umowę zawartą między Boingo a Tobą na dowolną zamówioną Usługę, Twoje hasło, Twoje konto i/lub korzystanie z jakiejkolwiek Usługi, Oprogramowania i/lub Witryny w przypadku kiedy: (a) Użytkownik naruszył warunki niniejszej umowy EULA (w tym politykę prywatności Boingo https://www.boingoqa.com/boingo-legal-notices.php opublikowany na Witrynie i wszelkie inne zasady Boingo zamieszczone na Witrynie, aktualizowane od czasu do czasu – PROSZĘ ZOBACZYĆ PONIŻEJ DALSZE WYJAŚNIENIE); (b) nie zapłacono prawidłowo naliczonych opłat w terminie; lub (c) stajesz się niewypłacalny lub składasz u wierzycieli, lub, będąc osobą fizyczną, złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości lub złożył przeciwko tobie wniosek o ogłoszenie upadłości lub, będąc organizacją, miał odbiorcę lub administratora swojego przedsiębiorstwa lub w całości lub w znacznej części powołanych aktywów, lub złożono zamówienie, lub podjęto skuteczną uchwałę w celu administrowania, ustanowienia syndykatu, likwidacji lub innego podobnego procesu, lub też nałożono jakąkolwiek egzekucję lub inny proces lub egzekwowane w stosunku do całości lub znacznej części twoich aktywów (które nie są zwalniane, wypłacane, wycofywane lub usuwane w ciągu 28 dni), lub podlegają jakimkolwiek postępowaniom, które są równoważne lub zasadniczo podobne do któregokolwiek z powyższych pod jakąkolwiek właściwą jurysdykcją.

Ograniczona Gwarancja

Boingo gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać przez okres 90 dni od dostarczenia przez Boingo („Okres Gwarancji”) zasadniczo zgodnie z powiązaną Dokumentacją dostarczoną wraz z Oprogramowaniem. Jeśli Oprogramowanie nie działa w taki sposób w Okresie Gwarancji, musisz powiadomić nas w ciągu trzydziestu (30) dni od zakończenia Okresu Gwarancji, a my, według naszego uznania, według naszego wyboru i na własny koszt zastąpimy Oprogramowanie lub zapewnimy pełny zwrot opłat za subskrypcję. Niniejsza gwarancja daje określone prawa, a użytkownik może mieć inne prawa, które różnią się w zależności od każdego stanu.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Oprogramowanie może zawierać błędy. Podczas gdy my będziemy monitorować Oprogramowanie i próbować naprawiać błędy które wykryliśmy lub o których jesteśmy powiadamiani, akceptujesz to, że nie możemy zagwarantować, że Oprogramowanie będzie wolne od błędów lub będzie przez cały czas działało.

ISTNIEJE RYZYKO BEZPIECZEŃSTWA, PRYWATNOŚCI I POUFNOŚCI W TRAKCIE UŻYWANIA TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI ORAZ BOINGO NIE UDZIELA ŻADNYCH ŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z TAKIMI RYZYKIEM LUB BEZPIECZEŃSTWEM W ZWIĄZKU Z KOMUNIKACJĄ I PRZEKAZYWANYCH DANYCH ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI. JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, TO NIE POWINIENEŚ KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI. NIE MOŻEMY GWARANTOWAĆ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG BEZPRZEWODOWYCH BOINGO, W TYM TREŚCI LUB KOMUNIKACJĘ IDO LUB OD CIEBIE, NIE BĘDĄ PRZEGLĄDANE PRZEZ NIEAUTORYZOWANE STRONY TRZECIE. POWYŻSZE STOSUJE SIĘ NIEZALEŻNIE OD WYBORU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK FUNKCJI VPN OFEROWANEJ W CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI.

Z WYJĄTKIEM NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW I USŁUG SPECJALNIE ZIDENTYFIKOWANYCH JAKO OFEROWANE PRZEZ BOINGO, BOINGO NIE KONTROLUJE ŻADNYCH MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG W INTERNECIE. INTERNET ZAWIERA NIEEDYTOWANE MATERIAŁY, NIEKTÓRE Z NICH MOGĄ ZAWIERAĆ MATERIAŁY EROTYCZNE LUB MOGĄ BYĆ DLA CIEBIE OBRAŹLIWE. BOINGO NIE MA NAD TYM KONTROLI I NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE MATERIAŁY. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA KORZYSTANIE Z USŁUG I INTERNETU ORAZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCENĘ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I PRZYDATNOŚCI WSZYSTKICH USŁUG, PRODUKTÓW I INNYCH INFORMACJI, A JAKOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ HANDLOWA WSZYSTKICH ZAPEWNIANYCH PRZEZ USŁUGĘ LUB INTERNET.

Z WYJĄTKIEM WYRAŻENIA WYRAŹNIE W UMOWIE USŁUG, ŻADNE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, NIE SĄ WYKONANE PRZEZ LICENCJODAWCĘ W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA, ŻADNEGO SPRZĘTU DOSTARCZANEGO, USŁUG I / LUB DOKUMENTACJI TOWAROWEJ (USTAWOWEJ LUB INNEJ), FIRMA BOINGO WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI, KTÓRE NIE SĄ WYRAŹNIE ZAZNACZONE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIERUCHOMOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. BOINGO NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU SPEŁNIĄ SWOJE WYMAGANIA, BĄDŹ BEZ PRZERWY LUB BŁĘDU BEZPŁATNEGO LUB ŻE WSZYSTKIE WADY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ USUNIĘTE. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNIKAMI I DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA BOINGO. NIEKTÓRE PAŃSTWA / JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH DŁUGOŚCI DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BOINGO LUB JEJ AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB UBOCZNE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKÓD ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH, UTRATA UŻYTKOWANIA SPRZĘTU , PRZERWY W BIZNESIE, UTRATA INFORMACJI GOSPODARCZEJ, WAŻA ZARZĄDZANIA LUB INNY CZAS PRACOWNIKA LUB INNE STRATY SZCZEGÓLNE) WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BOINGO, NAWET JEŚLI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ ZAPOZNANY Z MOŻLIWOŚCIĄ TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ SEKCJI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BOINGO WYNIKAJĄCA Z POŁĄCZENIA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I W ZWIĄZKU Z KTÓRYMI WSZYSTKO, CO KTÓRE MOGĄ ZROBIĆ LUB NIE ZROBIŁY W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ (I CO POWINNA BYĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z POWODU NARUSZENIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB DLA WSZELKICH INNYCH POWODÓW) NALEŻY OGRANICZAĆ WSZYSTKIE PRZYPADKI DO KWOTY RÓWNIEŻ WIĘKSZEJ: (I) 100 USD; LUB (II) CAŁKOWITA KWOTA OPŁAT WYPŁACONA LUB PŁATNA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA BOINGO W CZASIE JEDEN ROKU OKREŚLONEGO ZDARZENIA PODEJMUJĄCEGO ROSZCZENIE.

NIEKTÓRE KRAJE, PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA PEWNYCH SZKÓD. JEŚLI KORZYSTASZ Z USŁUG W JEDNYM Z TYCH KRAJÓW, PAŃSTW LUB JURYSDYKCJI, POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Eksport

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie wolno pobierać, używać ani w inny sposób eksportować ani reeksportować Oprogramowania ani żadnych podstawowych informacji lub technologii, z wyjątkiem sytuacji, w której jest to w pełni zgodne ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Instalując lub pobierając Oprogramowanie, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w, pod kontrolą lub obywatelem lub rezydentem jakiegokolwiek kraju na liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu USA lub w Tabeli Odmówień Departamentu Handlu USA. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich praw i ograniczeń eksportowych oraz przepisów Stanów Zjednoczonych lub zagranicznych agencji lub władz, a także nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania ani jego bezpośrednich produktów z naruszeniem takich ograniczeń, praw lub przepisów lub bez wszystkie niezbędne zezwolenia. W stosownych przypadkach każda ze stron otrzyma i poniesie wszelkie koszty związane z wszelkimi niezbędnymi licencjami i / lub zwolnieniami w odniesieniu do własnego eksportu Oprogramowania z OGRANICZONYCH PRAW RZĄDU W USA. Oprogramowanie może być „komercyjnym oprogramowaniem komputerowym” zgodnie z DFAR Sekcja 227.7202 i FAR Sekcja 12.212, stosownie do przypadku. Używanie, powielanie lub ujawnianie Oprogramowania podlega ograniczeniom określonym w DFAR Sekcja 227.7202 dla agencji wojskowych oraz FAR Sekcja 12.212 dla agencji cywilnych, a także we wszelkich kolejnych przepisach do nich.

Różne

Niniejsza EULA podlega prawu stanu Kalifornia i jest interpretowana zgodnie z prawem tam obowiązującym, bez względu na konflikt przepisów prawa. Wszelkie spory wynikające z, lub dotyczące przedmiotu niniejszej umowy EULA będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu w Los Angeles w Kalifornii. Proces odbędzie się w języku angielskim, zgodnie z Usprawnionymi Zasadami Postępowania Arbitrażowego oraz Procedurami Arbitrażu Sądowego i Świadczeń Usług Mediacyjnych, Firmy („ JAMS ”), a następnie przez jednego komercyjnego arbitera z odpowiednio dużym doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów dotyczących własności intelektualnej i umów handlowych, który zostanie wybrany z odpowiedniej listy arbitrów JAMS zgodnie z Usprawnionymi Zasadami Postępowania Arbitrażowego oraz Procedurami Arbitrażowymi JAMS. Orzeczenie w sprawie przyznanego w ten sposób wyróżnienia może zostać wydane w sądzie mającym jurysdykcję lub do takiego sądu może zostać złożony wniosek o sądową akceptację, w zależności od przypadku, każdego orzeczenia i nakazu wykonania. Niezależnie od powyższego, każda ze stron ma prawo do wszczęcia postępowania w sądzie właściwej jurysdykcji w celu uzyskania nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia w dowolnym momencie. Dla wszystkich celów niniejszej umowy EULA strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych zlokalizowanych w Południowym Dystrykcie Kalifornii. Niezależnie od powyższego, Boingo jest również uprawniony do złożenia wniosku do dowolnego sądu na świecie o nakaz i inne środki ochrony prawnej w celu ochrony lub egzekwowania swoich praw własności intelektualnej.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowie EULA zostanie uznane za niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, to postanowienie uzna się za zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do wyegzekwowania, lub w innym przypadku pominięte. W obu przypadkach pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.